Simone setter pris på å kunne engasjere seg i det som interesserer henne mest, samt friheten til å bestemme egen hverdag.

Navn og alder: 

Simone, 23 år

Kommer fra: 

Blystadlia, Rælingen

Studerer:

Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania, med valgfag eventledelse og sponsing

Hva er det beste med å studere?

Å kunne engasjere seg i det som interesserer en mest, samt friheten til å bestemme egen hverdag. Veldig bra når man kan jobbe ved siden av å studere.

Hva er det beste med akkurat ditt studium?

Vi har veldig interessante fag hvor du får brukt mye av egne erfaringer, som reiser en har vært på og alle opplevelsene du har hatt.

Hva er det beste med å være student i Oslo?

Oslo har jo alt en trenger, og jeg prøver å reise så mye som mulig så da lønner det seg å bo nærme hovedflyplassen om man vil ha billigst mulig billetter. Samtidig så er det nærme mamma og pappa, som bor bare halvtime unna med buss eller t-bane.

Vi spurte foreleser ved Høyskolen Kristiania, Kjersti Ruud Walaas om hvorfor man bør velge å studere bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling.


Kjersti Ruud Walaas er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og faglig ansvarlig på Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelesesutvikling. Hun har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og har gjennomført feltarbeid i Nigeria i Afrika, innen feltet kultur og kommunikasjon. Hun har også bodd i Singapore i Asia og reist mye rundt i regionen og vet hva som rører seg i de nye markedene. I dag underviser hun studenter i emnene Interkulturell kommunikasjon, Reiseliv, kultur og samfunn samt Turist og attraksjon.

Som en av flere tilbydere av reiselivsutdanning i Norge, hva er unikt med Høyskolen Kristianias utdannelse?

Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelesesutvikling skiller seg fra andre reiselivsstudier ved å være svært markeds- og kundeorientert. Med flere markedsførings- og kundeorienterte fag enn andre norske høyskoler, lærer du å utvikle attraktive reiselivsopplevelser, enten det er et fysisk sted (destinasjon), et nytt produkt eller opplevelsespakke. Studiet gir innsikt i de viktigste reiselivstrendene, både her hjemme og internasjonalt, og spesielt det som skjer på den digitale fronten. Dette for å få førstehånds kunnskap om hvordan turistene nå søker informasjon før og under reisen, hvem hun er, hvorfor hun reiser og hvilken opplevelse hun søker og får. Med en bachelorgrad i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling vil du etter studiet kunne anvende kunnskap om hvilke opplevelser dagens turister etterspør, men også morgendagens turister – for eksempel fra de voksende markedene i Asia og Latin-Amerika.


Vil du studere noe innenfor ledelsesfag?

Ledelsesfag handler ikke bare om å bli en leder, men også om å forstå hvordan organisasjoner og mennesker fungerer og samhandler seg i mellom og med omgivelsene. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier innenfor ledelse:

BACHELOR I HOTELLEDELSE | BACHELOR I HR OG PERSONALLEDELSE | BACHELOR I KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING | BACHELOR I LEDELSE OG SERVICESTRATEGI | BACHELOR I REISELIVSLEDELSE OG OPPLEVELSESUTVIKLING