(StudentTorget.no):

Studenter har over lang tid vært en neglisjert gruppe på flere områder. Nå som studentpartiet Venstre skal i regjeringsforhandlinger har Velferdstinget i Oslo og Akershus derfor en ønskeliste på lur. Uavhengig av resultat håper vi at ønskene tas med inn i forhandlingene, og at vi de neste fire årene får ønskene våre oppfylt.

1. Studiestøtte å leve av

Innføringen av 11 måneders studiestøtte var en enorm seier for studentene. Likevel er støttenivået fremdeles såpass lavt at de fleste studenter ikke har en reell sjanse til å være heltidsstudent. En festing av studiestøtten til 1,5 G vil ikke bare være et steg i riktig retning, men vil også sikre at støtten følger prisveksten. Da slipper vi å stadig bli relativt fattigere i forhold til resten av samfunnet.

2. 3000 studentboliger

Samskipnadens boliger skal være et trygt, rimelig og grønt boligtilbud til studentene. Derfor ønsker jeg regjeringens varslede gjennomgang av kostnadsrammen for tilskudd til studentboliger hjertelig velkommen. Økning av kostnadsramme og tilskudd er et nødvendig premiss for å noensinne kunne nå målet om å bygge 3000 boliger.


Ved å øke kostnadsrammen vil det også fremover være mulig å bygge rimelige studentboliger i pressområdene, som igjen vil reflekteres i studentenes leiepris.

LES OGSÅ: BLOGG: Hvorfor ble du ikke astronaut istedenfor?

3. Studenthelsemelding og tiltaksplan

Studenters helse, både psykisk og fysisk, skiller seg veldig fra resten av befolkningen - også andre i samme aldersgruppe. Hvorfor dette er tilfelle er fremdeles uklart. Derfor ønsker vi oss en studenthelsemelding som undersøker nettopp dette og en påfølgende tiltaksplan for hvordan vi systematisk kan jobbe for å forbedre studentenes helse i årene som komme

LES OGSÅ: Gjesteblogg: Flere studentboliger vil gi kindereggeffekt

4. At staten tar et større økonomisk ansvar for studenters helse

Samskipnaden besitter en unik spisskompetanse på studenters psykiske helse. Derfor trenger vi at staten bevilger mer midler til samskipnadenes helsetjenester, slik at studentene slipper å bruke mesteparten av semesteravgiften sin på å subsidiere egen psykisk og fysisk helse slik det er i dag. I tillegg ønsker vi at studenter skal omfattes av den offentlige tannhelsetjenesten.

Per dags dato eksisterer det et kunstig skille der de over 20 må betale langt mer for sine tannhelsetjenester. Konsekvensen er at mange studenter lar være å gå til tannlegen, som selvsagt er dårlig for egen helse.


5. Mulighet for to fastleger

Som student har man som regel to steder man kaller «hjemme». Ofte er disse stedene langt fra hverandre. Studenter, og spesielt de med ekstra behov for oppfølging, havner derfor i en vanskelig situasjon når fastlegen i lengre perioder er på andre siden av landet.

Som ønskelister flest blir det en dyr affære - men la oss ikke sette en prislapp på studenters velferd. Å sikre hodene som skal løse morgendagens velferdsutfordringer en trygg og forutsigbar studiehverdag er noe som burde være i alles interesse.

LES OGSÅ: Søvnproblemer? Slik får du bedre søvn i eksamenstida

6. Et løft for studentidretten

Til tross for at studentidretten hovedsakelig tilfaller fylkeskommunen er dette en for viktig sak for Oslos studenter til å ikke være med på denne listen. Studentidretten utgjør et svært viktig tilbud for studentene, både sosialt, psykisk og fysisk - nettopp fordi man får den sosiale tilhørigheten studentforeninger fører med seg kombinert med fysisk aktivitet.

Dessverre har idrettslagene i dag lange ventelister fordi de ikke har kapasitet til å ta inn alle studentene som ønsker å delta i tilbudet. Derfor er det helt nødvendig med et løft for studentidretten - ikke bare økonomisk, men de må også prioriteres i den faktiske tildelingen av halltid. På den måten vil de få mulighet til å utvide tilbudet og dermed kunne bidra til å forbedre studiehverdagen til enda flere.