Den siste tiden har tusenvis av studenter mottatt brev fra Lånekassen, hvor det står hvor mye av studielånet for 2016, som er omgjort til stipend, altså penger du ikke trenger å betale tilbake.

40 prosent av studielånet, kan bli til stipend. Det betyr at man i stedet får 40 prosent av lånet. Hvis man har bestått alle eksamener, i tillegg til at man ikke kan ha tjent over 168 059 kroner for året 2016.

Noen jubler over brevet fra Lånekassen. Andre, som meg, blir nok oppgitt over å ikke få noe av lånet omgjort til stipend. Selv om jeg også har bestått alle nødvendige eksamener.

Les også: 8 av 10 studenter får lån omgjort til stipend

Så hvorfor?

Jo, fordi jeg jobber og står på det jeg kan under studietiden, også for å tjene penger til bo og mat. Men ifølge reglene til Lånekassen, tjener for mye penger under studietiden. Så derfor får ikke jeg noe stipend.

Kanskje går jeg glipp av 40.000 kroner i året omgjort til stipend fra studielån, og altså bare fordi jeg står på og jobber det jeg kan.

Lånekassens betingelser

Det å få studielån og stipend er et privilegium, og vi er heldige her i Norge som har en slik ordning. Men det er en ordning med mangler. Lånekassen har enkle betingelser for hvem som får stipend og lån, hvor mye man får og hvor mye som blir omgjort til stipend.


Som nevnt, den høyeste prosenten for omgjøring av stipend er 40 prosent av lånet. For å få omgjort 40 prosent av lånet til stipend må man ha bestått alle eksamener, i tillegg til at man ikke kan ha tjent over 168 059 kroner for året 2016.

Jeg har en årsinntekt som tilsvarer rundt 50 - 60 prosent av en helt ordinær stilling.

Les også: Disse studentene kan få dekket halve studielånet

Fordi reglene er så, etter min mening, firkanta, betyr det at studenter som jobber mange timer på sine respektive deltidsjobber, blir straffet.

Med kun studielånet til lånekassen vil jeg påstå at de færreste studenter ville klart seg økonomisk, derfor er mange avhengige av å jobbe ved siden av. Men så er det straffen da, for å jobbe for mye.

Bremsekloss

Etter min mening så er det kun positivt å jobbe ved siden av studiene. Blant annet opparbeider vi oss viktig arbeidserfaring, bygger et nettverk og får gode referanser.

Reglene i Lånekassen kan jo være med på å virke som bremsekloss for arbeidserfaring for unge studenter.

Oppgjøret

Jeg er ute etter rettferdighet, slik reglene er nå føles dette urettferdig. Jeg ønsker er en endring i inntektsgrensene som gjør at studenter som vil jobbe mye ved siden av studier skal få samme muligheter til stipend, som de som ikke ønsker - eller vil - jobbe like mye, eller ikke jobbe i det hele tatt.


Guide: Les alt om studiefinansiering i inn- og utland

En hardtarbeidene student skal ikke bli straffet. Det skal vel lønne seg å være flink, stå på å jobbe hardt både med studier og arbeid, for å tjene penger til livets opphold.

Er det rettferdig at Lånekassen skal gi føringer på hvor mye studentene kan jobbe? Det bør vel være opp til studentene til studenten selv å kunne organisere egen hverdag. Vi studenter er generelt en hardarbeidene rase.

Red. anm: I 2018 er inntektsgrensen hevet noe - til 177.257 kroner.