Når man er ung og/eller er student, er det ofte vanskelig å sette grenser for seg selv og anerkjenne sitt ubehag for å si fra.

Studentopplysningen har fått besøk av psykolog Cathrine Moestue som hjelper oss å forstå hvorfor det er viktig å begynne å sette grenser for seg selv, og hun deler gode tips til hvordan vi kan begynne å sette trygge og gode grenser.

 

Noen av spørsmålene vi har diskutert: 

Hvorfor er det egentlig vanskelig å sette grenser? 

Er det vanskelig å si nei?

Dersom du sier fra til sjefen om noe, er du redd for å miste jobben?

Er du redd for å miste venner? 

NÅ HAR DET GÅTT FOR LANGT, hva gjør jeg nå?

 

Alle disse spørsmålene og mer til får vi svar på i denne episoden. Cathrine Moestue understreker viktigheten av å gå i seg selv og kjenne på hva som går over grensen. I slutten av episoden gir hun oss tre gode hverdagstips.