Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville engasjere meg i en eller flere studentorganisasjoner, men så kom det store spørsmålet da - hvilken? For det finnes en flora av interessante organisasjoner å delta i, det være seg innen sport, politikk eller musikk.

 

For lettere å kunne navigere oss gjennom overfloden av tilbud troppet vi opp på messer, gikk fra stand til stand, og tok ivrig imot flygeblader. Vi gikk på utallige foredrag hvor vi takknemlig tok imot pappkrus med gratis kaffe og kalde pizzastykker. Noen ganger lokket maten nesten mer enn innholdet. Det fantes så mye å engasjere seg i og dessuten kunne de forskjellige organisasjonene tilby alt fra hytteturer til sommerleirer. 

 

 

Etter noen uker falt valget på Changemaker. Dette er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, som engasjerer seg i alt fra gjeld og kapitalflukt til klima og miljø. Med tiden ble jeg en ivrig deltaker, selv om jeg må innrømme at jeg i utgangspunktet var mer interessert i det sosiale. Changemaker Bergen avholdt jevnlig møter hvor vi fikk høre foredrag om dagsaktuelle tema. I tillegg fikk vi selv muligheten til å stå på stand og holde foredrag for skoler i området.

 

 

Samtidig som dette ga oss verdifulle erfaringer, var det først og fremst veldig, veldig gøy å kunne delta på alt det sosiale Changemaker organiserte. Når man bor langt hjemmefra for første gang i livet er det godt å ha faste aktiviteter man kan delta på, som julebord, fjellturer og fotballkamper.

 

 

 

Etter et år i Changemaker bestemte jeg meg for å involvere meg ytterligere. Da de søkte etter nytt styre prøvde jeg meg som stands- og aksjonsleder. Etter hvert ble jeg også sekretær. En skummel oppgave ettersom jeg ikke ante hva jeg gikk til, men heldigvis var det lett å komme inn i det.

Det fine med studentverv er at man står nokså fritt i hva man vil foreta seg. På mange måter er det opp til en selv å bestemme hvordan man vil tilnærme seg oppgaven. I tillegg får man tett oppfølging fra tidligere medlemmer og sentralstyret.

 

 

Hvert år lanserer Changemaker en kampanje som konsentrer seg om et av dens hovedmål innen utviklingspolitikk. I de to årene jeg var med arbeidet vi først med å få slutt på norsk våpeneksport for deretter å konsentrere oss om klimaet. Med dette som mål avholdt vi aksjoner, samlet inn underskrifter og arrangerte debatter. Det ble skrevet leserinnlegg og sendt brev til politikere. 


 

Etter en hardnakket kampanje for "I hytt og gevær" var det givende å se at Norge stanset alt salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia i 2019. Også kampanjen "Klimapassivitet" ga resultater ved at regjeringen besluttet at minst 50 prosent av Norges utslipp skal kuttes innen 2030. Målrettet engasjement lønner seg!

 

 

Det var med tungt hjerte jeg måtte ta farvel med Changemaker da jeg dro på utveksling, men jeg ville aldri vært opplevelsen foruten. Man lærer så mye både om verden generelt og seg selv spesielt ved å gå inn i oppgaver som kanskje virker utfordrende i begynnelsen.

Derfor oppfordrer jeg alle til å prøve seg i en studentorganisasjon. Kanskje finner man en lidenskap som vil vare livet ut. Om ikke annet er det en utmerket arena for å finne nye venner og utfordre seg selv. 

LES OGSÅ: Student i Tyrkia under pandemien