Artikler
12 artikler
Marte jobber som journalist, og tar en master i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.