(Digitalt bilag - Microsoft):

De fleste studenter vil nok kjenne seg igjen i at det er en utfordring å holde balanse i studentøkonomien. Med en stram studentøkonomi vil du dra stor nytte av å sette opp et budsjett, slik at man holder oversikt over inntekter og utgifter. 
 
 

Studentbudsjett i Excel

 
Microsoft Excel egner seg perfekt til å lage budsjetter og holde regnskap i studietiden. 

Studentbudsjett i Excel

 

 God oversikt over økonomien
 
 Effektiv økonomiplanlegging
 
 Få kontoll over utgiftene
 
 Lett å lære
 
 Ferdige maler - klare til utfylling
 

 

 

 
Med sparkline-grafikken i Excel 2010 kan du lage små diagrammer som gjør det enkelt å fremheve nøkkelpunkter i regnearket med bare noen få klikk. 
 
Excel Web App utvider Excel-opplevelsen til webleseren, der du kan arbeide med arbeidsbøker direkte på området de er lagret på. Du kan også bruke Excel på mobiltelefonen med Office Mobile-pakken. 
 
 

Sett opp et budsjett

 
Den enkleste måten å opprette et budsjett, er å bruke en ferdig utformet mal. Du åpner bare Excel, og klikker Fil og Ny, og så på Eksempelmaler eller Mine maler og velger deretter malen du vil bruke. 
 

Laste ned en gratis mal for studentbudsjett her her

 
For å sette opp et budsjett, trenger du først å vite hvilke inntekter du har. Deretter setter du opp de ulike utgiftspostene du har hver måned, slik som husleie, strøm, mobil, mat og fritid. Når du fyller inn de ulike postene i malen vil cellene automatisk gjøre utregninger mellom cellene, og vil til enhver tid vise et nøyaktig budsjett med oversiktlige nøkkelpunkter.