(StudentTorget.no):

I fjor ble det kjent at norske studenter ikke har hatt dårligere økonomi på hele 37 år. Siden den gang har studiestøtten blitt enda svakere sammenlignet med snittlønn, minstepensjon og grunnbeløpet i folketrygden (G). 
 
Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener at dagens studiestøtte-nivå er uakseptabelt lav.
 
– At den ikke har vært lavere på 38 år sier vel sitt. Det er simpelthen ikke mulig å være heltidsstudent i dag uten å jobbe så mye at det går kraftig ut over studiene. Situasjonen i dag er uakseptabel, uttalte Rydje til Dine Penger.
 
For å finne ut hva studentene selv mener om saken, stilte vi følgende spørsmål til åtte studenter fra hele landet:
 
 

 

Linda Borgersen (29) - Lillehammer

Bachelor i barnevern ved Høgskolen i Lillehammer
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
For å klare meg økonomisk jobber jeg deltid. Prøver å være sosial med klassekamerater og venner, men dette har jeg ikke alltid samvittighet til når jeg hele tiden må tenke over økonomien.
 
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Hvis studiestøtten hadde vært høyere kunne jeg fokusert mer på skolen. Det hadde ikke vært like stor økonomisk bekymring, og den energien kunne blitt brukt på pensum og lesing. Det hadde gjort meg sikrere og mer forberedt til eksamen, og det ville vært synlig på resultatene.
 
 

Erik Kjærstad (25) - Drammen

Master i strategi- og kompetanseledelse ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
For å klare meg økonomisk har jeg gjort mye forskjellig, som å balansere fast jobb med å starte egen bedrift. Ellers under studiene har det vært sommerjobbene som reddet meg. Jeg har ikke vært nødt til å jobbe på fast basis under studiene og priser meg lykkelig for det.
 
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Jeg sier ikke at høyere studiestøtte ikke hadde hatt en effekt. De første årene da det var sommerjobbene som dekket opp for kostnaden, levde jeg på et stramt budsjett hele året. Det var rett fra studier til sommerjobb, tilbake til studier.
 

Klikk her for å søke blant ledige deltidsjobber

 

Marie Mælum (21) - Molde

Vernepleie ved Høgskolen i Molde
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
For å klare meg økonomisk så jobber jeg ved siden av i studietiden.  Alt hjelper veldig fordi jeg ikke klarer meg kun på pengene fra Lånekassen. For meg er det helt vanlig å ha jobb ved siden av fordi jeg har gjort det siden jeg var 16 år, og det gir meg både faglig påfyll og verdifull erfaring. 
 
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Jeg jobber en del helger, og det er ofte i helgene jeg må sitte med oppgaver, så da hadde jeg nok jobbet mindre og ikke vært så avhengig av lønnen.
 
 

Joanna T. Antoniak (21) - Gursken

Grunnskolelærerutdanning ved Høgskulen i Volda
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
Eg har jobba ved siden av studiet heilt sidan byrjinga av studieløpet mitt. Eg såg på dette som nødvendig, sidan eg ikkje hadde noko særleg lyst til å leve på «nudler og vatn» dei to siste vekene før kvart stipend/lån.
 
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Dette har fungert fint så langt, sjølv om om eg hadde fått valet om å heller bruke jobbtida mi på å fokusere på studiet, so hadde eg gjort det på stedet. Eg synes det blir litt knapt med tid til lesing, sjølv om alt går med litt godvilje.
 

LES OGSÅ: Fellene som truer studentøkonomien

 

Eirin Vetaas (22) - Kristiansand

Grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Agder
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
Jeg jobber ved siden av studiet, og får noe støtte hjemmefra når foreldrene mine har mulighet til det, men det går jo litt ut over skolen fra tid til annen.
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Jeg hadde nok brukt mye mer tid på å lese og forberede meg til timene dersom jeg hadde hatt muligheten til det, men om jeg skal være veldig realistisk hadde jeg nok også brukt mer tid på de vervene jeg har i stedet for studier.
 
 

Tobias Sæther (21) - Oslo

Europastudier ved Universitetet i Oslo
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
Jobber litt ved siden av studiene samt har studielån, synes jeg greier meg fint.
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Det er ikke gitt at mer penger og tid glir rett inn i mer læring. Studietiden handler om å lære, skaffe seg erfaring og utvikle seg som menneske slik at man er klar for arbeidslivet. Da er det gull verdt med arbeidserfaring samt erfaring med å greie seg selv. Det er dessuten sannsynlig at man blir mer bevisst på bruk av penger dersom man har tjent de selv. 
 
 

Kristian Themte (24) - Mjøndalen

Grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
Jeg er nødt til å jobbe en del for at budsjettet skal gå opp. Jobber hver lørdag, og leier ut stallplass for å få nok penger. Jobber cirka 20 timer i uka.
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Hvis jeg hadde fått høyere studielån, hadde det gjort at jeg kunne brukt mer tid på skolearbeid, og løftet meg en karakter opp på skalaen. Dessuten hadde jeg nok også fått en ikke så alt for travel hverdag.
 
 

Jacob Eidsbø Lindholm (27) - Oslo

Juss ved Universitetet i Oslo
 
1. Hva gjør du for å klare deg økonomisk i studietiden?
 
Jeg har alltid jobbet endel ved siden av studiene. Ellers er jeg heldig med foreldre som gir meg studiestøtte, men jeg liker å spare penger for å kunne bruke det på ferier og moro når jeg har fri.
 
 
2. Hvis studiestøtten hadde vært høy nok til at du klarte deg uten deltidsjobb, hvordan hadde det påvirket tiden du bruker på studiene?
 
Hvis studiestøtten hadde vært høyere tror jeg det hadde ført til at jeg jobbet mindre. Selvfølgelig hadde det vært fint med mer studiestøtte, men jeg er veldig fornøyd med støtten jeg har fått. Det var svært viktig når jeg tok et semester i utlandet.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: