Ny hjerneforskning viser at distraksjoner som for eksempel det å surfe på nettet og kommunisere via apper i klasserommet eller mens man gjør lekser kan påvirke måten man lærer på og det blir vanskeligere å hente frem igjen kunnskapen senere. Studien kan ha viktige implikasjoner for dagens studenter som er vant til multitasking mens man gjør hjemmearbeid eller hører på forelesningen i klasserommet.

 

Dagens studenter er av den nye-media generasjonen og er vant til å gjøre skolearbeid mens man ser på TV eller chatter med venner på messenger og lignende. Denne multitaskingen gjør at det kan bli vanskelig å dra nytte av det man leser senere viser en studie publisert i den amerikanske journalen ”Proceedings of the National Academy of Sciences” i juli 2006.

 

Det som er nytt er at selv om du faktisk har evnen til å lære samtidig som du blir distrahert, så forandres måten du lærer på ved at læringen blir mindre effektiv og kunnskapen mindre brukbar i ettertid, sier Russel A. Poldrack, psykologiprofessor ved University of California.


 

Poldrack forklarer det med følgende; hjernen lærer på to ulike måter. Den første,”deklarativ / forklarende læring” involverer den delen av hjernen som kalles tinninglappen.  Den har blant annet som funksjon å lagre aktiv kunnskap som kan bli hentet frem igjen og bli brukt med stor fleksibilitet. Den andre typen involverer hjernedelen striatum, og har med vane-lærdom å gjøre.

 

Et eksempel, når lærer deg et telefonnummer ved deklarativ læring, så memorerer du det og kan hente det frem igjen når som helst. Den andre måten å lære nummeret på, vane-lærdom, kan eksemplifiseres ved at du taster nummeret 1000 ganger og selv om du ikke husker nummeret på rams, kan du gå til telefonen og taste nummeret det ”ligger i fingrene”.

LES OGSÅ: Lei av lesesalen? Her er de beste lesestedene i Oslo

 

Memorering er ofte mer nyttig enn vane-lærdom. Bruker du vane-systemet må du være ved telefonen for å kunne taste nummeret.

 

Likevel så mener ikke Poldrack at absolutt stillhet er nøkkelen til å lære best – musikk kan for eksempel være hjelpefullt fordi den kan gjøre deg gladere og mer motivert for å lese.


 

Men generelt sett er distraksjoner ikke bra når du skal lære sier han.

 

Så da er det bare å logge av messenger, skru av TV’en og fokusere, fokusere, fokusere!

 

 

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences