(StudentTorget.no):

Du vet du vil studere og ta en høyere utdanning, men ikke akkurat hvilket studie eller hva som passer for deg.

Det som er viktig er å ta seg god tid med å avdekke egne ferdigheter og ønsker for det yrkesvalg man vil gjøre. En interessetest hjelper deg i gang med dette.

Interessetesten hjelper deg med å finne ut hva du har lyst til og er flink til å gjøre.

Den  hjelper deg til å finn rett utdannig og yrke.

Testen gjør det lettere å klargjøre studievalg og yrkesvalg"

 

NAV

Den offentlige etaten NAV er en sammenslåing av Trygdekontoret og Aetat. NAV betyr ny arbeids- og velferdetat. På sine nye nettsider har har de flere tester
som kan hjelpe deg et steg videre på veien til å finne ut hva du vil bli.

 

STUDIEVALG: Interessetesten

Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser. Testen består av 120 spørsmål med fire svaralternativer. Hvis du svarer mest mulig spontant,får du det beste resultatet. 


Interessene er delt i 15 kategorier. For hver kategori kan du gå videre og finne hvilke yrker som passer til denne kategorien. Interessetesten systmatiserer og klargjør dine egenskaper og hjelper deg til å peile deg inn på rett utdanning.


Studievalg: Kartlegg dine interesser i forhold til jobb, studier og synligjør ditt yrkesvalg.Ta STUDIE- testen i dag

 

YRKESVALG: Verditesten

Hjelper deg med å finne ut av hva som er viktig for deg i yrkeslivet, om du ønsker karriere, om du søker trygghet, osv.


Yrkesvalg: Finn ut hva slags yrke som passer for deg. Gjør karriere, finn trygghet i jobben. Ta JOBB- testen her!

LES OGSÅ: Slik lyktes Tobias med dataingeniør-studiene