Har du problemer med å lese e-posten, benytt denne linken; http://www.studenttorget.no/200798          

     

 Studievalg.no - 08. oktober 2008

Informasjon fra Studievalg.no          

Kjære rådgiver

Studievalg.no har nå lansert et nytt og mer brukervennlig design. Se www.studievalg.no. Vi har hele veien blitt godt mottatt som en nyttig utdanningsportal, men fikk tilbakemeldinger på at det manglet litt på oversiktlighet. Dette har vi gjort noe med. Resultatet er at det nå blir enda enklere for deg og dine avgangselever å finne riktig studieinformasjon.

Om Studievalg.no

Studievalg.no skal samle all studieinformasjon på ett sted og gjøre det enkelt å finne fram til den informasjonen man trenger.  Studievalg.no er en del av StudentTorget.no som også driver KarriereStart.no, StudentKatalogen.no og Studentmagasinet Campus. Denne dybden og bredden i informasjonstjenster gjør at vi kan tilby nyttig informasjon helt fra du skal velge utdanning til du skal velge første arbeidsgiver.

Konkurranse

Vi har sammen med samarbeidspartnere lanserte en utdanningskonkurranse med en samlet verdi på 330.000. Vi gir bort stipend til flere studieplasser, både i Norge og utlandet, samt 25.000 i utdanningsstøtte, Jorda Rundt reise og seks Apple iPhone. Se konkurransen ved å følge linken nedenfor: www.studievalg.no/konkurranse08.

Linker til oss

Vi ønsker at deres elever også kan dra nytte av våre informasjonstjenester, og håper dere er positive til å linke til oss fra skolens hjemmeside med følgende linker:

www.studievalg.no
www.studievalg.no/konkurranse08
www.studenttorget.no
www.karrierestart.no
www.studentkatalogen.no 

Studentmagasinet Campus – gratis utdeling til avgangselevene

Campus er Norges største studentmagasin og distribueres i et opplag på 50.000 eksemplarer 5 ganger per skoleår. Magasinet deles i dag ut på høgskoler, universiteter, fagskoler og folkehøgskoler og har blitt meget godt mottatt av studenter og ansatte. Kvaliteten og innholdet i magasinet gjør at vi som ett av få gratismagasiner for unge mennesker får tillatelse til distribusjon på utdanningsinstitusjoner. For å få et inntrykk av magasinet, kan du lese Campus på nett: www.studenttorget.no/campusonline

Vi skal nå utvide vår distribusjon til også å gjelde avgangselever ved landets videregående skoler. Det er derfor ønskelig med hjelp til å distribuere magasinet til avgangselevene på deres skole.  Vi håper dere er positive til dette og kan hjelpe litt til. Fordelen med å distribuere ut magasinet til skolens avgangselever er at de får informasjon og inntrykk fra studenthverdagen som skal følge etter videregående skole. Dette vil bidra til at avgangselevene enda tidligere starter tankeprosessen rundt det å velge videre utdanningsretning. Distribusjonen av Campus på videregående skoler må gjøres direkte til elevene enten av rådgiver eller klasseforstander. Det er ønskelig at hver elev får utdelt et eksemplar.

Tilbakemelding

Vi ønsker å vite dine tanker på overstående punkter, og hadde satt pris på om du kunne gi oss en tilbakemelding på disse.

Klikk her for å gi tilbakemelding.

Håper på en god og konstruktiv dialog framover.


Med vennlig hilsen

Thomas L. Løvold
Daglig leder, Studievalg.no

Studievalg.no
Youngstorget 4 / Pløensgate 4
N-0181 OSLO

Tlf: 24 20 04 12
Faks: 24 20 15 94
www.studievalg.no             

SE OGSÅ!

 

STUDIESØK

 

SKOLE-PRESENTASJONER

 

STUDIESTEDER / LAND

 

STUDENTTORGET-
NETTVERKET:

 

STUDENTTORGET.NO
- hele Norges studentportal

 

 

STUDENTKATALOGEN
- studentrabatter over hele landet

 

 

KARRIERESTART.NO
- studentenes startsted for
jobb og karriere

 

 

CAMPUS
- Norges største studentmagasin