Integrasjonsarkitekt

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en integrasjonsarkitekt

En integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma.  Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å realisere bedriftens strategi og forretningsplan. En innovativ integrasjonsarkitektur, basert på SOA-prinsipper og moderne teknologi, er en viktig byggekloss i vår systemarkitektur.

Integrasjonsarkitekten har ofte etablert bakgrunn innenfor programmering i Java, og med en eller flere integrasjonsplattformer. Han forstår prinsipper for ruting, køhåndtering, adaptere, meldinger, tranformasjon, transaksjoner, feilhåndtering, oppfølging og logging i heterogene miljøer. Integrasjonsarkitekten har erfaring med aspekter rundt XML i integrasjonssammenhenger, og kjenner til utfordringer med state og livvsyklus på informasjon.
 

 

 

 

Personlige egenskaper - Integrasjonsarkitekt

I jobben som integrasjonsarkitekt kreves god evne til samhandling, samt gode organisatoriske egenskaper. Man må ha interesse og forståelse for integrasjon og SOA.

Man må også være kundeorientert med god allmenn forretningsforståelse, og med bransjekunnskap innen flere fagområder.
 
Man må ha god forretningsforståelse og evne til å se sammenhenger mellom virksomhet, prosess, informasjon og teknologi Analyseferdigheter, fantasi og proaktivitet kreves for å komme frem til gode løsninger.
I tillegg er det en fordel med sans for detaljer, en målrettet tilnærming, fleksibilitet, besluttsomhet, samt evne til planlegging, samarbeid og ledelse.
 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Integrasjonsarkitekt

Yrket krever teknisk og/eller økonomisk utdanning fra høgskole eller universitet. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Integrasjonsarkitekt


 

 

 

Jobbmuligheter - Integrasjonsarkitekt

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

KarriereStart.no - Temaside Integrasjonsarkitekt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Integrasjonsarkitekt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Integrasjonsarkitekt

 

 

 

Lønnsnivå - Integrasjonsarkitekt

Lønnsnivå vil kunne variere ut fra utdanningsnivå, arbeidsgiver, arbeidssted, ansvar, kompetanse, ansiennitet og arbeidserfaring.

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Foreningen for El og IT Bedriftene: www.nelfo.no
 
Den Norske Dataforening: www.dataforeningen.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner