Forsker

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en forsker

En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.

Forsker brukes også som tittel ved norske universiteter, offentlige og private institutter og høyskoler. Ved norske universiteter er en forsker en midlertidig vitenskapelig ansatt, typisk en person som er ansatt på et bestemt forskningsprosjekt. På de frittstående forskningsinstituttene er forsker en den vanligste tittelen på de vitenskapelig ansatte. Noen av disse skiller mellom stillinger som forsker I, forsker II og forsker III, der I er professorkompetanse, II er førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende kompetanse) og III er noe mer enn hovedfag eller tilsvarende.

Tittelen forsker er ikke beskyttet.

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk. Du må like å jobbe alene, men også være interessert i å knytte kontakter med andre i samme forskningsmiljø verden rundt.


 

 

Utdanning / kompetansekrav - Forsker

Utdanningen varer tre til fire år. Organisert forskerutdanning kan du ta ved alle universitetene i Norge, samt flere høgskoler. Hvert fakultet har et eget doktorgradsprogram.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Forsker


 

 

Jobbmuligheter - Forsker

 

KarriereStart.no - Temaside Forsker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Forsker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Forsker

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner