Bid Mager

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Bid Manager

Ethvert tilbud er en evig treenighet mellom det tekniske, det markedsmessige og det juridiske. Balansegangen mellom disse er avgjørende for å la et tilbud fremtre så konkurransedyktig som overhodet mulig.

Eksempel på oppgaver for en Bid manager:

I tilbudsprosessen:

- Sikre kvaliteten i tilbudet
- Sørge for at leveransekjeden ivaretas
- Innhold – sørge for å besvare alle krav/momenter
- Kalkyler og priser
- Lesbarhet for Kunden
- Tilgjengelighet for Kunden
- Organisere og lede tilbudsarbeidet

I forhandlingsprosessen:
- Utarbeide presentasjons-materiale
- Sikre kvaliteten i reviderte tilbud
- Delta i ”bakapparatet”

I avtaleprosessen:
- Sikre kvaliteten i avtalen
- Sikre at leveransekjeden ivaretas
- Sikre god jus
- Priser
- Konsis og god tekst, presise formuleringer,
- SLAer
- Overgang til produksjon
- Organisere og lede avtalearbeidet

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Bid Manager

Studievalg.no - Relaterte studier til Bid Manager

 

 

Jobbmuligheter - Bid Manager

KarriereStart.no - Temaside Bid Manager

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bid Manager

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bid Manager

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner