Bore- og vedlikeholdsoperatør

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Bore- og vedlikeholdsoperatøren arbeider i olje- og gassnæringen. Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver for bore- og vedlikeholdsoperatøren:

  • delta i alle faser av boreoperasjonen
  • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
  • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
  • rapportere avvik
  • planlegge og tilrettelegge arbeid

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Det er viktig å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ( HMS) både arbeidstiden og fritiden.

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne samarbeide. Ettersom arbeidet ofte foregår under vanskelige værforhold, langt til havs og mange tusen meter nede i grunnen, må du tåle tungt fysisk arbeid og du må være sterk psykisk. Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager. Gode sosiale ferdigheter er også viktige ettersom du i denne perioden er isolert fra omverdenen, og du må omgås de andre på plattformen både i arbeidet og i fritiden.


 

 

Utdanning / kompetansekrav - Bore- og vedlikeholdsoperatør

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

LES OGSÅ: Studielandsguide header UK (wip)

 

 

Jobbmuligheter - Bore- og vedlikeholdsoperatør

KarriereStart.no - Temaside Bore- og vedlikeholdsoperatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bore- og vedlikeholdsoperatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bore- og vedlikeholdsoperatør

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner