Ingeniør - Offshoreteknologi

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Ingeniør - Offshoreteknologi

De fleste med denne utdanningen jobber i olje- og gassindustrien, men utdanningen gir ikke bare offshorebaserte jobber. Mange jobber på land og gjerne i andre næringer. Med denne utdanningen kan du få deg jobb både offshore og på land, og du har faglig samarbeid med blant annet materialteknologen.

Drift og vedlikehold er en fordypning som ligger nært opp til HMS-fagene. Arbeidsoppgaver som kan være aktuelle er så som å styre forefallende risikoanalyser du skal  vurdere tekniske sikkerhetssystemer som brann og gass, slukkesystemer, ballast- og lensesystemer o.a. Andre ting kan være kvalitetssikring av modifikasjoner og driftstekniske løsninger mht teknisk sikkerhet eller å gi sikkerhetsteknisk støtte til driftsenheten.

De fleste som har denne faglige bakgrunnen jobber på land, men utdanningen gir også mulighet for jobber offshore.

Andre fordypninger som Marin og undervann er særlig aktuell når det gjelder de fremtidige undervannsoperasjonene vi ser på f.eks Snøhvit og Ormen lange.


 

 

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør - Offshoreteknologi

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniør - Offshoreteknologi

 

 

Jobbmuligheter - Ingeniør - Offshoreteknologi

KarriereStart.no - Temaside Ingeniør - Offshoreteknologi

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniør - Offshoreteknologi

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniør - Offshoreteknologi

 

 

Takk til / Kilder

http://www.verdensklasse.no/utdanning/?id=739&t=Ingeni%C3%B8r/sivilingeni%C3%B8r,-offshoreteknologi

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner