Toller

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Toller

Som toller er ulike typer kontroll en stor del av jobben i Tollvesenet. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en toller er:

  • kontroll av passasjerer og reisegods
  • økonomisk kontroll med avgifter på varer
  • kontroll av kjøretøy og båter
  • veiledning til næringslivet om toll og avgifter
  • opplæring og undervisning
  • etterretning og saksbehandling

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt være sterk både muntlig og skriftlig. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Toller

Tollerutdanningen er lønnet. Opplæringen inneholder både teori og praksis. Deler av den teoretiske opplæringen foregår ved toll- og avgiftsdirektoratets kompetansesenter i Oslo, mens du har praksis i den regionen der du er ansatt.

I de periodene du følger etatsopplæringen vil toll- og avgiftsdirektoratet sørge for bosted.

Studievalg.no - Relaterte studier til Toller

 

 

 

Jobbmuligheter - Toller

Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber med å kontrollere grensepassering og vareførsel i en av landets seks regioner. Det jobber også tollere i Toll- og avgiftsdirektoratet i Oslo.

KarriereStart.no - Temaside Toller

KarriereStart.no - Stillingsannonser Toller

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Toller

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner