Prosjektleder

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Prosjektleder

Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter.

Oppdraget som prosjektleder er basert på en særskilt avtale med prosjekteier.


Prosjektlederen skal normalt representere prosjekteieren og opptre på dennes vegne i forhold til de andre aktørene i prosjektet, så som prosjekterende og utførende. Oppdraget som prosjektleder omfatter vanligvis å ta beslutninger om planlegging og gjennomføring, i den grad prosjekteier ikke selv har forbeholdt seg å ta beslutningene.


Avtaler om prosjektledelse bestemmer ofte at prosjektleder skal (1) planlegge, organisere, styre og kontrollere den totale prosess, og herunder (2) utføre eller besørge utført de funksjoner prosjekteier står ansvarlig for, og som ikke entydig påligger prosjekteier eller en av de øvrige prosjektmedarbeiderne.
Dette omfatter bl.a. ytelser innen programutredning, organisasjonsopplegg, styrings- og koordineringsopplegg, framdriftsplanlegging og -styring, finansieringsopplegg, regnskapsførsel med revisjon, ivaretakelse av forhold til andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.Utover disse punktene kan avtalen også presisere at prosjektlederens ytelser omfatter å utarbeide skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter, møtereferater, fullstendig prosjektadministrativ håndbok ( såkalt "PA-bok") og annet. Derimot er tegning, beregning og beskrivelse ikke prosjektledelse, men prosjektering.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektleder

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Prosjektleder


 

 

 

Jobbmuligheter - Prosjektleder

 

KarriereStart.no - Temaside Prosjektleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Prosjektleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Prosjektleder

 

 

 

 

Takk til / Kilder

 

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk