Limtrearbeider

En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører, presser og herder tre. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger. Vikingskipet i Hamar er en av verdens største skøytehaller, og er bygget i limtre.

Limtrearbeideren må lese tegninger og kunne håndtere maskiner. Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor kunne samarbeide godt med dine kolleger. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Les mer om yrket limtrearbeider på StudentTorget.no