Transportøkonom

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Transportøkonom

Transportøkonomi er studiet av økonomiske forhold innen offentlig og privat transport. Faget omfatter alle former for transport, til lands, til vanns og i luften; og, det som befraktes er gods, pakker, mennesker og alt av fysisk art.

De problemstillinger i transportøkonomien som behandles er eksempelvis:

  • Nytte-/kostnadsanalyser av investeringer i offentlig infrastruktur
  • Infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling
  • Utvikling av transportmodeller
  • Analyse av kollektivtransport
  • Intermodale transportløsninger, altså med mikset befraktning
  • Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Transportøkonom

I Norge har man spesielle utdanninger innen transportøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø, NTNU og Høgskolen i Molde. Forskning og utvikling skjer på Transportøkonomisk institutt, de nevnte skoler og enkelte regionale forskningssentra som Møreforsking.

Studievalg.no - Relaterte studier til Transportøkonom


 

 

 

Jobbmuligheter - Transportøkonom

 

KarriereStart.no - Temaside Transportøkonom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Transportøkonom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Transportøkonom

 

 

 

Takk til / Kilder

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk