Bøkker

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Bøkker

En bøkker produserer og restaurerer tønner og store fat til vin og brennevin. En bøkker lager tretønner til fiskerinæringen. 

I dag er det få tønnefabrikker igjen og faget er hovedsakelig knyttet til Arcus' verksted hvor det arbeides med bøkkerprodukter i eik.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bøkker:

  • finne egnede materialer
  • kløyve, forme og reise materialet
  • varme og dampe materialene før forming
  • tilpassing av og tetting mellom stavene
  • sette på tønnebånd

Bøkkere som produserer tønner til fiskeriene bruker i stor grad spesialmaskiner for å effektivisere arbeidsprosessene.

 

 

 

Personlige egenskaper - Bøkker

Som bøkker må du like å arbeide med trematerialer og være interessert i treets egenskaper. I tillegg til å være nøyaktig, må du ha godt øyemål og formsans.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Bøkker

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift.

Studievalg.no - Relaterte studier til Bøkker


 

 

 

Jobbmuligheter - Bøkker

Bøkkeren arbeider i små bedrifter som ved bøkkerverkstedet hos Arcus. De fleste bøkkerverkstedene i Norge er enkeltmannsbedrifter. 

KarriereStart.no - Temaside Bøkker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bøkker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bøkker

 

 

 

Lønnsnivå - Bøkker

De fleste bøkkere er selvstendig næringsdrivende og inntekten vil variere. Håndverkere i handelsbransjen tjener i gjennomsnitt 394 800 i året (Kilde: SSB 2012).


 

 

 

Mer informasjon / linker

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=530


http://www.maihaugen.no/nhu

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk