Fisker

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Fisker

En fisker driver med fangst av fisk. Fiske foregår på båter av ulik størrelse, og med ulike redskaper. Noen fiskere har egen sjark og driver fiske med garn, line og jukse. Andre jobber på større fiskebåter som er utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlige arbeidsoppgaver for fiskeren:

- manøvrere fiskefartøy
- sette agn på kroker (egne line)
- levere og selge fiskeprodukter
- fiske med garn, not, trål eller andre redskaper
- rense, fryse eller salte fiskefangst ute på havet eller på land

Mens de minste båtene fisker i kystnære farvann, er de største båtene langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgavene er likevel de samme. Fiskeren er med på hele prosessen, fra redskapene installeres på båten til fangsten renses, saltes og fryses.

 

 

 

Personlige egenskaper - Fisker

Fiskere er gjerne på havet i lange perioder i strekk. Det er derfor en fordel og være glad i båtliv, hav og fiske. Fiske er et fysisk krevende yrke.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Fisker

Mange begynner som fisker uten utdanning. Men det er mulig å ta fagbrev som fisker i videregående opplæring.

Studievalg.no - Relaterte studier til Fisker


 

 

 

Jobbmuligheter - Fisker

Fiskere med egne sjarker er gjerne bosatt langs kysten og driver fiske stort sett hele året igjennom. Fiskere som er ansatt eller eier større båter, har som regel flere "mannskap" slik at hvert skift er av en viss varighet, f.eks. en måned.

LES OGSÅ: eksamensguide header (test)

KarriereStart.no - Temaside Fisker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fisker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fisker

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk