(StudentTorget.no):

Kopinor er i dag den eneste utgiveren som har opphavsrett på kompendier i Norge. I et forslag om å digitalisere distribusjonen vil Kopinor ha en ordning hvor universitetene må betale til selskapet ut fra hvor mange studenter som melder seg opp i emnene. Konsekvensen kan være at det er studentene som sitter igjen med regninga.

– I praksis er dette innføring av en tvungen studieavgift. Dette bryter med gratisprinsippet i norsk høyere utdanning, seier fagpolitisk ansvarlig Jens Folland i Norsk Studentorganisasjon til Under Dusken.

Forslaget kan bli en realitet når Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og Kopinor skal forhandle fram en ny kompendieavtale.

 

Truer valgfriheten

Fag- og forskningspolitisk nestleder Jon Mikkel Haugen ved Studenttinget sier til Under Dusken at Kopinor sin løsning truer studentenes akademiske frihet.

– Dersom forslaget går igjennom, ser jeg ikke andre utfall enn at universitetene blir tvunget til å sende regninga videre til studentene. Selv om Kopinor ikke har lagt direkte føringer i dette, er det den eneste sannsynlige løsningen, sier han.

Universitets- og Høgskolerådet ønsker å snu Kopinor sitt forslag på hodet.

– Vi vil at kompendiene også i digitale versjoner skal selges direkte til studentene, i stedet for via universitetene, sier generalsekretær Ola Stave ved Universitets- og Høgskolerådet.

Administrerende direktør Yngve Slettholm i Kopinor er redd for at piratkopiering blir utbredt dersom man ikke selger kompendiene gjennom utdanningsinstitusjonene.

– Ved å fakturere universitetene med totalsummen sikrer man at forlaga faktisk får betalt for bruken. Alternativet hadde vært å innføre kopisperrer eller andre begrensinger som både hadde blitt dyrt, og svært komplisert å gjennomføre, sier Slettholm til Under Dusken.

Om Kopinor får det som de vil, kommer overgangen til digitale kompendier tre i kraft tidligst høsten 2013, og den tradisjonelle ordningen med papirkompendier vil eksistere også neste semester. Den nye avtalen vil være klar når forhandlingene mellom UHR og Kopinor er ferdige 30. juni.