(StudentTorget.no):

Over halvparten av UiO-studentene som tar exphil som selvstudie, trekker seg fra- eller stryker på eksamen. Exphil-koordinator Aksel Øijord ved Universitetet i Oslo har derfor lansert pilotversjonen av et MOOC (Massive Open Online Courses), kalt Flexphil, som forhåpentligvis vil trekke strykprosenten merkbart ned dette semesteret. 

– Hovedtanken med Flexphil, er å gi et bedre tilbud til dem som velger selvstudievarianten, forklarte Øijord til Uniforum i fjor.

Exphil er obligatorisk for alle som skal ta en bachelorgrad. De fleste studentene velger å følge seminarmodellen hvor de får tett oppfølging, mens om lag 1500 velger hvert semester å melde seg opp i selvstudievarianten.

Selv om han ikke tror strykprosenten vil bli på 2,5–3 prosent som hos seminarstudentene, håper han i det minste at Flexphil vil føre til at den vil gå merkbart ned. Strykprosenten har allerede begynt å synke parallelt med at de ordinære exphil-forelesningene er blitt tilgjengelige på internett som podcast, noe som indikerer at en nettløsning vil kunne ha en god effekt.

For å sikre en viss progresjon og for å unngå skippertak-studier legges det opp til flervalgstester underveis i semesteret. Disse må bestås for å kunne gå videre til neste emne, men vil ikke være obligatorisk for å kunne gå opp til eksamen.

Flexphil skal formidle læring gjennom både de ordinære lærebøkene og gjennom videoopptak av forelesninger, samtaler og diskusjoner. Hvert av de 14 temaene i pensumet vil ha mellom syv og ti videoer på om lag ti minutter. Det vil ikke være noen veiledning eller mulighet for faglige samtaler med lærer eller veileder underveis. De vil være like mye overlatt til seg selv som i selvstudievarianten. Forelesningene skal derimot være spesielt gjennomtenkte og forseggjorte.