(StudentTorget.no):

 

Flere universitets- og høgskolebiblioteker over hele landet har jobbet med å utvikle midlertidige løsninger under koronasituasjonen. Slik kan studenter fortsatt få tilgang på ressurser og hjelp under eksamen og oppgaveskriving.

 

E-bøker og virtuelle bibliotek

Bibliotekene oppdaterer sine elektroniske samlinger, så studenter kan få tilgang på flere e-bøker. I tillegg har flere utgivere og forlag åpnet for gratis tilgang til sine e-ressurser i en periode. 

 

Flere biblioteker har også åpnet digitale skranker, og til og med virtuelle versjoner av bibliotekene. Her kan du møte og prate med bibliotekarer og andre studenter. Virtuelle biblioteker forsøker, så godt det lar seg gjøre, å skape en studiehverdag tilnærmet den du har til vanlig.

 

I de virtuelle bibliotekene til UiO for eksempel, kan du blant annet henvende deg til skranken for spørsmål, eller bestille en veiledningstime. De har også virtuelle lesesaler og kollokvierom for møter med dine medstudenter. I «Loungen», kan du bare henge og prate, perfekt for dem som savner det sosiale samværet.


 

Et annet rom de tilbyr heter «Shut up & write». Her skriver du sammen med andre, i 45 minutters intervaller. Et godt tilbud for studenter som sliter med selvdisiplin. I rommet «Akademisk skrivesenter», kan du diskutere idéer og tekstutkast med en skrivementor.

 

Selv om bibliotekene akkurat nå er fysisk utilgjengelig, vil ansatte fortsatt kunne svare på spørsmål og hjelpe til med referanser, søk etter faglitteratur og akademisk skriving. Undersøk nettsidene for ditt bibliotek, og se hvilke tilbud de har.

 

LES OGSÅ: Tips til deg som skal ha hjemmeeksamen

 

Take away-bibliotek

For studenter som savner tilgang til faglitteratur i fysiske eksemplar, har flere biblioteker innført en take away-løsning. Bibliotekar Lone Bak, ved Universitetet i Agder, forteller hvordan deres take away bibliotek fungerer.

 

– Take away-ordningen på biblioteket fungerer minst like bra som en double espresso take away. Alle bestillingene blir behandlet samme dag, eller den påfølgende dagen, sier hun.

 

Studenter kan legge inn bestillinger i Oria, og da finner bibliotekansatte bøker og registrerer lån og bestillinger. Bøkene blir lagt i poser og er klar for levering. Når leveringen er klar, vil studentene få en hentemelding som e-post eller SMS, med en hentefrist på fire dager.


 

– Når studentene kommer til hovedinngangen til campus, må de ringe til Servicetorget, som da kommer ut med bestilte bøker i en pose.

 

Bøkene kan hentes på hverdager 08.00-17.00 og lørdager 10.00-15.30. Telefonnummer du skal ringe står på nettsiden til Universitetsbiblioteket i Agder. Der påpekes det også at om du er i karantene eller isolasjon, må andre hente bøkene for deg.

 

Mange har benyttet seg av take away-biblioteket på UiA. Lone opplyser at startet tilbudet 2. april, og har fremdeles mange bestillinger.

 

– I løpet av april fikk vi 800 bestillinger.

 

Hun forteller at de er nøye med smittevern, og det er litt styr, men alt går bra.

 

LES OGSÅ: Sensorenes tips til deg som skal ha eksamen

 

Kan man låne alle bøker med take away?

– Ja, man kan bestille nesten alle bøker som er tilgjengelig i bibliotekets egne hyller. Vi har bare noen få som ikke er til utlån, men eksemplarer på dagslån låner vi ut som vanlig.

 

Nå er det ingen som får purringer, men de har likevel begynt å ta imot returbøker, og oppfordrer alle til å levere bøker med venteliste eller andre lån som har forfalt.

 

– Vi har så smått begynt å bestille inn bøker fra andre biblioteker. Artikler er lettere å få tak i, sier Lone.


 

LES OGSÅ: Disse personlighetene må man håndtere i gruppearbeid

 

Andre tiltak

I tillegg til take away-biblioteket har Universitetsbiblioteket i Agder en del e-bøker, og digital tilgang på mange tidsskriftartikler. De har alle studenter tilgang til, når de er koblet til universitetets nettverk.

 

– I tillegg har mange forlag åpnet opp for fri adgang til sine digitale ressurser. Vi har listet dem opp på vår side om koronasituasjonen.

 

De henviser også til Nasjonalbibliotekets tilbud om digital tilgang til norske bøker, for alle studenter.

 

– Men det er jo begrenset hva vi har av pensumbøker, så vi oppfordrer studenter til selv å kjøpe trykte eller digitale utgaver via Allvit, avslutter hun. 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet