Førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, Inger Cahtrine Spangen, har skrevet en fyldig og oversiktlig artikkel som viser deg korrekt kildehenvisning og utforming av litteraturlister. I tillegg til å omhandle "vanlige" bøker, går også Spangen inn på hvordan du skal henvise til kilder ved bruk av internett som informasjonsskilde. Les den nyttige artikkelen her!