Rosa Engebrigtsen Bye (24) fra Oslo studerte utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2013 til 2016. Der fullførte hun en bachelor på normert tid.

Vi har snakket med Rosa for å finne ut hva som er hemmeligheten bak et vellykket studieløp, og hvor hun har endt opp etter studiene.

 

Utviklingsstudier: Et vellykket studieløp

Fortell hvordan du angrep et nytt fag/semester

Ved begynnelsen av hvert semester, lagde jeg en tentativ studieplan.

Studieplanen tok utgangspunkt i pensum/forelesninger og læringsmålene. Noen semestre fulgte jeg planen nøye, mens andre semesterplaner ble til underveis.

I tillegg, synes det var nyttig å prioritere pensum, slik at hvert fall det viktigste / kjernepensumet ble lest.

 

Hva gjorde du når du ikke studerte?

Gjennom hele bachelorgraden min, jobbet jeg to jobber ved siden av studiet, i tillegg hadde jeg flere verv, og frivillige aktiviteter på siden.

For eksempel, grunnla jeg og ledet Linjeforening for Utviklingsstudier.

 

Hvordan forberedte du deg inn mot eksamen?

De siste ukene før eksamen brukte jeg på å tegne/illustrere pensum.

Tidslinjer og tankekart var for meg den beste måten forstå og få oversikt over pensum på.

I tillegg, hadde jeg alltid kollokviegrupper gjennom hele semesteret, hvor vi mest av alt diskuterte temaer og problemstillinger i faget.


  

Har du noen verktøy, studieteknikker eller apper du vil anbefale nye studenter å sjekke ut?

Mine beste tips til nye studenter er å jevnlige møter med kollokviegruppen din. Ved å diskutere pensum gjennom eksempler fra virkeligheten, får man en bredere forståelse for pensumets relevans i virkeligheten, og ikke minst en bredere forståelse for faget i sin helhet.

Jeg har også god erfaring med å supplere til pensum, ved å for eksempel lese skjønnlitteratur, eller se filmer og dokumentarer som tar for seg tematikk fra faget.

 

Hvor har veien gått etter studietiden?

Etter studietiden, tok jeg et semester med enkeltemner ved UiO, og for øyeblikket jobber jeg som frivillighetskoordinator på Ila integreringsmottak i Oslo. Denne jobben er kjempespennende, og ikke minst veldig relevant i forhold til studiebakgrunnen min.

Planen er å fortsette utdannelsen min til høsten, og ta en mastergrad på Lund universitet i Sverige (forhåpentligvis).

  

Har studiet gitt deg noen kunnskaper som har vist seg å komme godt med senere i livet?

Studiet lærte meg utrolig mye, som jeg har fått bruk for senere i livet.

Det har gjort meg strukturert og ryddig, og ikke minst har det lært meg å tenke kritisk.

Kunnskapen jeg har tatt med meg fra studiet, har også gitt meg bedre akademisk selvtillit og ført til at jeg tør å stille spørsmål ved gjeldende praksiser, utfordre normer og hele tiden utvide kunnskapsfeltet mitt.


 

Hva kjennetegner den flinke studenten?

Vi har også snakket med professor Axel Borchgrevink om hva som kjennetegner den flinke studenten i utviklingsstudier.

Han har en klar formening om hva som er typisk for studentene som lykkes med studiet.

 

Hva kjennetegner studentene som lykkes best med studiene?

To ting som kjennetegner studenter som gjør det bra er, for det første, at de er genuint interessert i problemstillingene knyttet til utvikling i fattige land, og forhold mellom Nord og Sør, og for det andre, at de jobber systematisk med pensumstoffet.

Det er ikke alltid at disse kjennetegnene er til stede fra dag 1 i første studieår, de kan noen ganger utvikles i løpet av studiet.

 

Har du noen anbefalinger, tips om bøker, eller andre råd å gi til studenter som ønsker å oppnå gode resultater på dette studiet?

Det er lurt å benytte seg av de mange internasjonalt orienterte arrangementene som avholdes i Oslo: Debattkvelder om internasjonale spørsmål, foredrag ved forskningsinstitutter, solidaritetsarrangementer, internasjonale filmfestivaler (Film fra Sør, Human Rights Human Wrongs, arabiske filmdager), etc.

 

Hva er, etter ditt syn, de største feilene ferske studenter gjør?

Det er viktig å komme tidlig i gang med å lese og diskutere pensumstoff.

Sett av tid til å lese jevnt og trutt, og delta i kollokviegrupper.