Triks og tips fra en sosiologi-student

Tor Anders Bye (26) fra Trondheim studerte sosiologi på NTNU i samme by.

Der fullførte han både en bachelor- og en mastergrad, og som ikke det var nok, kombinerte han studiene med å være aktiv i linjeforeningen og spille i band, for ikke å snakke om at han også er en lidenskapelig gamer på fritiden.

Vi har snakket med Tor Anders, for å finne ut hva som er hemmeligheten bak et vellykket studieløp, og hvor han har endt opp etter studietiden.

 

Fortell hvordan du angrep et nytt fag/semester

Det viktigste var å komme seg i hver forelesning, og stille spørsmål ved det stoffet som ble lagt fram.

Selv om det var mye spennende å lese på pensum, hendte det seg ikke alltid at man rakk over alt. Da var det hendig underveis å stille spørsmål til og ha diskusjoner med foreleserne, som både hadde peiling på det stoffet de hadde plukket ut, så vel som hvorfor.

 

Hva gjorde du når du ikke studerte?

Jeg sørget for å fylle dagene, også utover når jeg måtte på forelesning og øvinger eller lese/skrive semesteroppgaver.

Jeg var delaktig i å drive linjeforeningen, hvor jeg var med på å arrangere quiz og skaffe lokaler til større sammenkomster.

Jeg drev også med musikk, og spilte piano både i band og alene. Mange av de tidlige årene, besto nettopp i å utforske nye musikksjangre og låter sammen med andre.

Jeg er også gamer, og drev i periodevis med å spille gjennom ulike spill jeg hadde et godt forhold til. Dette skjedde periodevis derimot, og hadde ikke noen jevn plass i min hverdag som student.


 

Hvordan forberedte du deg inn mot eksamen?

Jeg var nøye med å ta i bruk de ressursene jeg hadde rundt meg, spesielt medstudenter.

Mot eksamenslutt, var jeg delaktig i å organisere kollokviegrupper, hvor vi satte oss sammen og gikk gjennom stoffet som var aktuelt, og diskuterte det grundig.

Slik kunne man både finne glede og frustrasjon i det samme som de andre også gjorde. Det gir deg også knagger på ting som du selv kanskje ikke ville greid å sette ord på like godt også.

 

Har du noen verktøy, studieteknikker eller apper du vil anbefale nye studenter å sjekke ut?

I tillegg til kollokviegrupper, kan jeg tipse om ntnu.1024.no, hvor du kan legge inn samtlige emner du har meldt deg opp i denne høsten/våren og ut ifra den generere en timeplan enkelt og greit.

For dem som ikke har spesielt mer enn grunnleggende trening i Microsoft Word eller har skrevet en akademisk oppgave før, er det verdt å merke seg at biblioteket ved NTNU holder kurs i både det, litteratursøk, og mye annet den jevne student VIL få bruk for.

Det siste rådet jeg har er kanskje det viktigste: Bygg akademisk selvtillit, og ha troen på at det arbeidet du legger ned har en verdi!

Selv om du ikke skriver master, så er ingenting helt bortkastet, selv om det kanskje kan virke sånn der og da, eller du får kommentarer fra familie og venner som kan hinte til det. Det viktigste er at du ser verdien i ditt eget arbeid.


 

Hvor har veien gått etter studietiden?

Jeg har vært ekstra heldig, og blitt med i det som heter Sosiologisk Poliklinikk i Brattørgata i Trondheim.

Det er et selvstendig arbeidsfellesskap, bestående av sosiologer utgått fra NTNU, og vi driver med en blanding av undervisnings- og formidlingsaktiviteter, forskning, og samfunnsengasjement. Det er en institusjon i sine tidligere stadier, men først og fremst et sted som lar oss sosiologer være sosiologer.

Veien videre går forhåpentligvis inn i forskningens verden - Det er det jeg ønsker å drive med videre også.

 

Har studiet gitt deg noen kunnskaper som har vist seg å komme godt med senere i livet?

Jeg kan kun svare for sosiologien i dette tilfellet, men jeg må si at den har gitt meg en uvurderlig evne til å stille spørsmål ved mange ulike deler av samfunnet vårt, hvorvidt måten vi gjør ting på er optimalt og ønskelig eller ikke, og ikke minst utstyrt meg med verktøy for å finne (bedre) svar på disse spørsmålene.

Det er dermed ikke sagt at andre fagfelt og disipliner ikke kan gjøre det samme, men for min del har sosiologien vist seg særskilt relevant for å oppnå et kritisk blikk i det virkelige liv, i hverdagen og i møte med andre mennesker.

 

 

Hva kjennetegner den flinke studenten?

Vi har også snakket med Gunn Elisabeth Birkelund, om hva som kjennetegner den flinke studenten.

Birkelund er professor i sosiologi ved UiO, og har lang erfaring med å undervise studenter. Hun har en klar formening om hva som trengs for å bli en flink student.


 

Hva kjennetegner studentene som lykkes best med studiene?

Tre ting:

a) Nysgjerrighet på hvordan samfunnet er - og har vært - og et ønske om å forstå dette.

b) Evne - og vilje - til å se en sak fra flere sider (teoretisk åpenhet).

c) Vilje til å investere tid og krefter til å lese og lære.

 

Har du noen anbefalinger, tips om bøker eller andre råd å gi til studenter som ønsker å oppnå gode resultater på dette studiet?

Først og fremst å lese pensum.

I tillegg, bør man være aktiv i fagmiljøet man er en del av, i seminagrupper og forelesninger etc.

 

Hva er etter ditt syn de største feilene ferske studenter gjør?

For lite av det ovenstående!