Visste du at Examen Philosophicum ble innført ved Københavns Universitet, det eneste universitetet i Danmark-Norge, allerede i 1675? Da innebar eksamenen blant annet grammatikk, fysikk, aritmetikk og astronomi, og utfoldet seg over to semestre. 

I dag ser faget ganske annerledes ut, og innholdet har blitt betydelig redusert. Likevel er ex.phil obligatorisk for å få godkjent bachelor eller mastergrad ved norske universiteter.

Mange studenter opplever dette faget som spesielt utfordrende, da de ofte studerer noe helt annet. Ex.phil byr på tidvis komplekse problemstillinger som kan være vanskelige å sette seg inn i. Dersom hodet stanger i pensumbøkene kan kanskje en alternativ vei inn til faget hjelpe deg å knekke koden?

 

 

Mirela Fus har en stilling som gjennomføringsstipendiat i filosofi ved universitetet i Oslo. I arbeidet sitt fokuserer hun på «filosofisk ingeniørvirksomhet» (eng.: philosophical engineering), som bidrar til generell metodologisk redegjørelse for revisjonisme i filosofi.

Hun argumenterer for en modell som har klare paralleller med trekk i ordinær, ikke-filosofisk ingeniørvirksomhet. Hun er også interessert i bruk av denne modellen for å oppheve de moralske, sosiale og politisk skadelige virkningene til språkfenomen som «bullshitting, dogwhistles, fake news, hate speech etc.»

Mirela trekker frem en nyere film som kan være av interesse for studenter som tar ex.phil.


 

The Social Dilemma (2020)

– The Social Dilemma er et dokudrama som avdekker baksiden av mynten som er sosiale medier, gjennom presentasjonen av et dilemma (en type argument som oppfordrer til kritisk tenking gjennom fordeler og ulemper).

Filmen kaster lys over de avhengighetsskapende og manipulative sidene ved sosiale medier.

– Dokudramasjangeren gjør det enkelt å relatere til filmen. The Social Dilemma avbilder innflytelsen sosiale medier har hatt på oss, og bevæpner oss med fakta og verktøy slik at vi kan vurdere denne innflytelsen kritisk.

– Jeg tror filmen kan være av nytte for studenter som tar ex.phil for tilegnelsen av et flersidig perspektiv på mange relevante og aktuelle temaer, så vel som å observere kritisk tenkning, argumentering og debattering i praksis.

The Social Dilemma premierte på Sundance Film Festival i 2020 og er å finne på Netflix.

Oda Davanger er stipendiat i filosofi ved NTNU, og underviser og foreleser i ex.phil. Hun trekker også frem The Social Dilemma som en av sine anbefalinger.

– Filmen stiller spørsmål om menneskelige grunnbetingelser er endret som følge av sosiale medier og stordata.

 

 

Oda har en 4-årig bachelor fra Earlham College i USA, samt en mastergrad i filosofi fra UiO. Til sin doktorgrad skriver hun om politisk filosofi, fenomenologi og forskjeller i demokrati. I en lang rekke anbefalinger peker hun på dramafilmen Her, som vel verdt å få med seg som ex.phil-student.


 

Her (2013)

– Her handler om en mann som forelsker seg i en datamaskin (en nyere versjon av Siri). Filmen løfter frem politiske spørsmål om identitet og kjærlighet, men er et ypperlig eksempel på hvordan en vellykket Turing-test vil se ut.

Turingtesten ble formulert av den britiske matematikeren Alan Turing, som skulle fortelle oss om maskiner kan tenke.

Dersom en datamaskin og et menneske kan ha en samtale på et slikt nivå at mennesket kunne vært overbevist om at det snakket med et annet menneske, kan vi ifølge Turing si at maskinen kan tenke.

– Den viser frem hva det vil si for en maskin å ha bevissthet. Om maskiner har bevissthet (eller selvbevissthet) er ikke bevist, men Her klarer å vise hva det eventuelt vil erfares som.

Her kan skilte med en fremragende rollebesetning bestående av blant andre Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson og Amy Adams.

 

 

The Good Place (2016)

Videre trekker Oda frem serien The Good Place, som adresserer hva det betyr å være et godt menneske

– Serien gir en enkel innføring i flere filosofiske problemstillinger, som kan «kartlegge» en del moralfilosofiske, eksistensialistiske og politiske spørsmål.

Handlingsforløpet utspiller seg i en by (the Good Place), hvor de som har oppført seg godt i livet havner etter at de har dødd. Kristen Bell spiller hovedrollen, Eleanor, som oppdager at hun har havnet i denne byen ved en feiltagelse.

– Filosofi har en vanvittig stor påvirkning på våre delte forutinntattheter og tankemønstre, våre antakelser om ting som mennesker, natur og frihet. Den viser studenter at det går an å stille gode, kritiske spørsmål til disse forutinntatthetene, og er utrolig berikende for dem personlig – og for samfunnet for øvrig.


 

Precious knowledge (2011)

En annen film som kan være av nytte for studenter som tar ex.phil-faget er dokumentaren Precious Knowledge.

– Denne filmen viser hvor viktig det er for oss å lære noe som er betydningsfullt for oss. For hva vil det egentlig si å lære ting som bare fremmedgjør oss? Hva sier det om kunnskap at noe velges bort?

Precious Knowledge forteller historiene til studenter ved «the Mexican American Studies Program» ved Tucson High School i USA. I forkant av filmingen vedtok staten Arizona at etniske studieprogrammer skulle fjernes; en direkte konsekvens av anti-immigrasjonsbølgen som feiet over staten.

– Jeg tenker at noe av hovedpoenget med ex.phil er å gi studenter selvreflekterende redskap til å se samfunnet vi lever ut fra. Verden har vært annerledes tidligere, og kan bli annerledes igjen hvis vi endrer den, forteller Oda.

 

 

Hanna Arendt (2012)

Ytterligere en film Oda trekker frem som aktuell er den biografiske dramafilmen Hanna Arendt.

Hanna Arendt var en tysk filosof, mest kjent for bøkene Totalitarismens opprinnelse og Vita Activa. Filmen om Arendt utspiller seg i tidsrommet da hun dekket rettssaken mot nazi-krigsforbryteren Adolf Eichmann.

– Hanna Arendt viser en av det 20. århundrets mest innflytelsesrike tenkere i det hun arbeider med; Spørsmål om identitet, rettferdighet og ondskap. Hvordan kan mennesker gjøre hverandre så vondt som de gjorde i løpet av andre verdenskrig?

Arendt var av jødisk opprinnelse, og ble tvunget til å flykte fra Tyskland i 1933. I 1941 emigrerte hun til USA hvor hun inntok en rekke akademiske posisjoner.

– Noe vi vil at ex.phil-studenter skal utvikle er evner til argumentasjon og kritisk tenkning, spesielt i skriftlig format hvor idéer formidles klart, ryddig og med et tydelig mål.

– For å få til dette må studenter være villige til å hevde noe om pensum, heller enn bare å gjengi pensum. Da hjelper det å se hvordan filosofer i tusenvis av år har arbeidet med det samme.

 

 

Examined Life (2008)

Avslutningsvis peker Oda på den kanadiske filmen Examined Life.

– Dette er en dokumentar som belyser noen av vår tids største amerikanske tenkere, og hva de jobber med. Flere av disse tenkerne er med i ex.phil-pensum.

Examined Life er en dokumentarfilm som tar filosofien med seg tilbake ut i gatene hvor den en gang oppstod. Vi følger blant andre Judith Butler, kjent for sin innflytelse på feministisk og skeiv teori, som sammen med en venn rusler rundt i San Fransiscos gater og stiller spørsmål ved den økende fikseringen på individualisme i moderne vestlig kultur.

I tillegg til Butler medvirker en rekke andre moderne filosofer i filmen, blant andre Cornel West, Martha Nussbaum, Michael Hardt og Peter Singer.

Å lese om filosofiske ideer og problemstillinger på skolebenken kan virke fjernt og uhåndgripelig. Denne filmen bringer flere av disse ideene ut i livet, og dermed mer tilgjengelige for oss vanlige dødelige.