(StudentTorget.no): 

 
Temaet for årets NHO-konferanse var «Læringslivet» - summen av det vi lærer gjennom hele livet; i utdanning, på arbeidsplassen, i fritiden og i organisasjonslivet.
 
Statsminister Erna Solberg var en av de første på talerstolen i Den norske Opera. Hun åpnet sitt innlegg med å understreke at denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål.
 
- Oljen har gitt Norge en gullalder. Det kan ingen være uenig i. Samtidig er det kunnskap som er fremtidens olje for Norge. Verdien av fremtidig arbeid utgjør omkring 80 prosent av nasjonalformuen vår, mens olje og finanskapital bare står for åtte prosent til sammen, uttalte Solberg.
 
 

Kvalitet over kvantitet

Fremfor å forklare hva kunnskapssamfunnet innebærer, valgte hun å presisere hva det ikke er.
 
- Kunnskapssamfunnet betyr ikke at alle skal studere så lenge som mulig. Vi skal ikke alle ta doktorgrad.(…) Kunnskapssamfunnet betyr at vi skal være høyt kvalifisert innen alle felt – enten du er hjelpepleier eller lege, tømrer eller byggingeniør. Vi trenger både forskere i verdenstoppen og fagarbeidere i verdensklasse, forklarte hun.
 
Hun hevdet at dersom vi klarer å realisere kunnskapssamfunnet, så har vi klart overgangen fra en for oljedrevet økonomi til en grønnere, mer kunnskapsdrevet økonomi. Samtidig som vi beholder trygge arbeidsplasser og gode velferdsordninger.
 
Videre presisere hun at et land kan ha ledende akademiske miljøer, men likevel oppleve problemer fordi en mangler annen kompetanse.
 
Solberg brukte seg selv og sin cand. mag.-grad som eksempel på at man kan komme langt uten verken master- eller doktorgrad. 
 
- Men jeg er så heldig at jeg har en kunnskapsminister som har fullført mastergraden. Selv om han som dere kanskje vet sliter litt med brøkregning. Nylig tilbød jeg å øke utdanningsbudsjettet med en tredjedels milliard, men han ville heller ha en fjerdedel, sa hun etterfulgt av latter fra forsamlingen.
 

LES OGSÅ: - Utdanningssystemet står overfor flere utfordringer

 

– Vi må være bedre enn bra

Statsministeren tok også opp temaet fremtidsrettet og moderne undervisning i høyere utdanning.
 
- Ved årtusenskiftet var den store utfordringen å få studentene til å bruke mer tid på campus. Studentene bør fortsatt bruke mer tid på studiene når de er studenter. Men i fremtiden vil voksne etterspørre mer fleksible løsninger, og velge moduler ulike steder for å bygge akkurat den kompetansen de og arbeidslivet trenger. Tilbud som lar seg kombinere med arbeid og som ikke trenger å følges fra campus. Åpne nettbaserte kurs er en del av denne spennende utviklingen, sa Statsministeren fra talerstolen.
 
Hun understreket at vi vet at i fremtiden blir kunnskap enda viktigere for å få en jobb, og for å beholde den. Og at vi vet at i fremtiden blir kunnskap enda viktigere for vår konkurransedyktighet og vår produktivitet. For hvis norsk næringsliv skal være konkurransedyktig også i fremtiden, må vi være bedre enn bra, mener Solberg. 
 
- Det er mange land som vil leve av kunnskap: Vi må bli best i det vi er gode på. Kunnskapssamfunnet er svaret på hvordan vi skal lykkes innen internasjonalt næringsliv. Derfor er kunnskapssamfunnet blant regjeringens aller viktigste mål. Kursendringen har begynt. Den vil fortsette, avsluttet hun.
 

LES OGSÅ: Vil kutte i studietilbudet i Norge