(StudentTorget.no): 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lagt frem regjeringens slagplan for hvordan de skal øke kvaliteten i forskning og høyere utdanning de neste fire årene.

På den årlige Kontaktkonferansen kunne Isaksen fortelle at det vil komme en stortingsmelding om strukturen på høyere utdanning våren 2015. Før det skal det settes ned en ekspertkomité som skal gjennomgå finansieringssystemet i utdanningssektoren, allerede våren 2014.

Statsminister Erna Solberg har kalt kunnskap for den nye oljen, og har varslet at regjeringen vil ta de grepene som trengs i løpet av de neste fire årene. Både struktur og finansiering skal gjennomgås, kommer det frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

- NSO har etterlyst en overordnet nasjonal plan for styring av en utdanningssektor som ikke har evnet å styre seg selv. En stortingsmelding om strukturen viser en vilje til å ta et politisk ansvar vi mener er nødvendig, sier NSOs leder Ola Magnussen Rydje i en pressemelding.
Kunnskapsministerens syvpunkts plan for forskning og høyere utdanning:

1. Regjeringen skal oppnevne en ekspertgruppe som skal gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Gruppen settes ned i løpet av våren. Deres viktigste oppdrag vil være å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning.

- Det overordnede målet er å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringssystemet kan bidra til å styrke kvalitet på forskning og utdanning, sier Røe Isaksen.

2. Vi har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning.Vi tar sikte på at stortingsmeldingen legges fram våren 2015.

- Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Jeg tror likevel det er sannsynlig at en av konklusjonene i prosessen vil være at vi bør redusere antallet institusjoner. Det betyr ikke nødvendigvis en reduksjon i antallet læresteder eller campuser. Men kvalitetskravene må få konsekvenser for strukturen, sier Røe Isaksen.

3. Regjeringen legger frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten.

4. Norge skal utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer.

5. Vi skal sørge for at Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020. I løpet av våren lanserer vi strategien for norsk deltakelse.

6. Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte i varetas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling.

7. Vi skal legge trykk på lærerutdanning. Gode lærere er grunnmuren i kunnskapssamfunnet. De er forutsetningen for hvor godt vi lykkes i universitets- og høyskolesektoren så vel som hele resten av samfunnet.


          (Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 14.01.2014.)

- Vi er veldig glad for at mange av punktene er rettet inn på å forbedre kvaliteten i høyere utdanning, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter, sier Rydje i pressemeldingen fra NSO.

- En forutsetning for økt kvalitet i høyere utdanning er utålmodige og krevende studenter. Da må en satsning på studentøkonomien være en del av helhetsbildet for økt kvalitet slik at studentene faktisk bruker tiden sin på studiene, fremfor på deltidsjobben, avslutter Rydje.

 

LES OGSÅ: Vil kutte i studietilbudet i Norge