(StudentTorget.no):

Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe la onsdag frem rapporten som viser at reformen i lærerutdanningen fra 2010 ikke har hatt den positive virkningen som var forventet.

Reformen ble satt til verks for å øke kvaliteten i lærerutdanningen samt gjøre den mer attraktiv for yngre søkere.

Det var etter at Norsk Organ for Kvalitet i Utdanning (NOKUT) la frem en bekymringsmelding i 2006 om dårlig kvalitet på utdanningen at reformen ble satt til verks.

Reformen skulle gi økt spesialisering innen enkeltfag og ha større vekt på elevkunnskap og pedagogikk.  

Mellom 2010-2013 har det vært en økning i antall søkere på henholdsvis 13 og 9 prosent til høyere utdanning og grunnskoleutdanning, men likevel viser den nye evalueringen at en av tre faller av studiet innen de er halvveis.

Frafallet på lærerutdanningen er blant det høyeste innen høyere utdanning her til lands. Professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda har evaluert lærerutdanningene i både Danmark og Sverige og mener situasjonen i Norge kan bli svært dramatisk hvis frafallet fortsetter.


- Elevtallet i grunnskolen øker, men vi får ikke flere unge inn i yrket - tross reformer og kampanjer. Samtidig går store lærerkull fra 60- og 70-tallet snart av med pensjon, forteller professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda til Dagsavisen.

Leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied, mener utviklingen er bekymringsverdig og at en økning i lærerlønnen kan være den mest effektive løsningen.

– Den må opp for å gjøre yrket mer attraktivt for ungdom som virkelig er motivert for å gå inn i et utfordrende, spennende, men også krevende yrke. Jeg snakker med mange ungdommer som er lærertalenter og som kunne tenkt seg yrket, men som likevel ikke velger denne utdanningen på grunn av lønnsnivået, opplyser Lied til Dagsavisen.