(StudentTorget.no):


Flere kvinner enn menn fullfører høyere utdanning i Norge, men fagfordelingen forholder seg tradsjonelle, ifølge SSB sine undersøkelser.

Nylig publiserte SSB ny statistikk for fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler for studieåret 2012/2013.

Statistikken bekrefter at situasjonen i dag forholder seg lik den tendensen vi så for ti år siden. Av fullførte utdanninger står kvinner for 63 prosent på lavere nivå, 58 prosent på høyere nivå og 48 prosent på doktorgradsnivå, ifølge SSB.

 

 

Disse fagene domineres av kvinner

Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning og pedagogikk, humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og juridiske fag. 
 
Mest likestilt er økonomifagene hvor antall kvinner som fullførte var større med en knepen andel. Menn fortsetter å dominere naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag, tross kvinners økende interesse for tekologiske fag de siste årene. Grafen illustrerer den tydelige differansen mellom kjønnene, hvor det i teknologiske fag er dobbelt så mange menn som har fullført utdanningen enn kvinner.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet