(StudentTorget.no):

Ingeniørstudentene forblir den studentgruppen med høyest strykprosent. For vårsemesteret 2014 lå gjennomsnittlig strykprosent på 14,8 prosent.
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer verst ut. Her stryker over én av fem ingeniørstudenter, og flere av dem frivillig.
 
 

Tøft arbeidsmarked

I 2012 innførte Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) strengere regler for utsettelse av eksamen (konteeksamen). Dette innebærer at studenten må stryke eller ha godkjent fravær, for å få lov til å ta eksamen på nytt. Likevel forblir HiOA en av institusjonene i landet med høyest strykprosent, med 18,2 for vårsemesteret 2014.  
 
Studiedirektør Marianne Bratland forteller at ingeniørstudentene konkurrerer om de beste jobbene, og tror derfor at mange stryker med vilje for å kunne stille med bedre karakterer.
 
– De som sikter mot de mest attraktive jobbene vet at de må sikre seg A-er og B-er i alle fag. Dette er naturligvis vanskelig å oppnå, og mange tyr til mulighet til å «konte» for å kunne spre belastningen litt jevnere utover året. Derfor blir det endel «strategiske stryk», sier Brattland til Dn.no.
 

LES OGSÅ: Høy strykprosent blant ingeniørstudentene

 

Overfylte lesesaler

Ivar Horneland Kristensen er generalsekretær i Tekna. Han mener derimot at dårlig studiefinansiering og overfylte forelesningssaler må ta mye av skylden for den høye strykprosenten blant landets ingeniørstudenter.

– De siste årene har det dessverre vært et økende problem med overbooking av studenter til lærestedene. Overfylte laboratorier og manglende veiledning fører til at flere faller av. I tillegg er finansieringsordningene for studentene for dårlige, slik at de fleste må jobbe ved siden av studiene. I krevende teknologi- og realfag går dette utover resultatene, sier Kristensen til DN.no.

Dette bekreftes i en undersøkelse utført av Studiebarometeret, hvor det kom frem at ingeniørstudentene er mest misfornøyd med studiekvaliteten og oppfølgingen de får.

 

Noe bedring

Siden fusjonen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i januar 2014, har strykprosenten gått noe ned fra i fjor. Instituttleder for ingeniørfagene i Kongsberg, Olaf Hallan Graven, bekrefter at det er stor gjennomstrømming, men at de har skjerpet opptakskravene.


- Vi har tatt inn flere enn vi burde. Men vi kan ikke la de som ikke er gode nok stå i faget, selv om stryk gir økonomiske konsekvenser. I år tok vi inn litt færre fordi vi sliter med å få gjennom alle. Nå kommer ikke lenger alle inn, det betyr at vi får bedre studenter fra videregående. Vi har ennå ikke sett effekten av lavere og bedre opptak, forteller Graven til DN.no.