(StudentTorget.no):

I tillegg til at det var rekordmange søkere til Samordna opptak i 2014, ble det også sendt ut rekordmange 84 810 tilbud om studieplass. 
 
Høsten 2014 var det dermed 272 500 norske studenter i høyere utdanning i Norge og utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen. Antall menn i høyere utdanning viser liten eller ingen endring.
 
I 1985 var det for første gang flere kvinnelige enn mannlige studenter i Norge. Siden den gang har andelen kvinnelige søkere økt jevnt og trutt frem til i dag. 
 
Av fjorårets 272 500 studenter var nær 110 000 menn og 162 500 kvinner. 
 
Det er i fagområdet helse-, sosial-, og idrettsfag at andelen kvinnelige studenter er størst, med hele 78,9 prosent. Den eneste faggruppen hvor det er flere menn enn kvinner er i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med 67,8 prosent menn. 
 
 
 

Slik er kjønnsfordelingen i de ulike fagområdene:

Fagområde Antall studenter Andel menn Andel kvinner
Helse-, sosial-, og idrettsfag 52 372 21,1 % 78,9 %
Økonomiske og administrative fag 46 946 45,6 % 54,4 %
Naturvitenskapelige-, håndverks- og tekniske fag 46 354 67,8 % 32,2 %
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 38 277 25,0 % 75,0 %
Samfunnsfag og juridiske fag 32 851 36,9 % 63,1 %
Humanistiske og estetiske fag 25 892 39,1 % 60,9 %
 

 
 


*Disse seks fagområdene inkluderte 95 prosent av alle studentene i høyere utdanning i 2014.
 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå)