Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, kan du ta en bachelor i fornybar energi.

Det er et fremtidsrettet studium med fokus på løsninger på energiproblemene - og ikke minst klimaproblemet, forteller professor Erling Holden.

 

Å utgjøre en forskjell

Jeg syntes det å studere fornybar energi hørtes spennende ut. I tillegg, likte jeg godt den brede kompetansen jeg ville få, siden bacheloren tar for seg både teknologi, økonomi og arealplanlegging, forklarer student Mariann Hegg (22).

Hegg er i gang med sitt tredje semester, og er så langt godt fornøyd.

– Naturkreftene er de mektigste på jorda, og på en måte lærer vi å «temme» dem. Dette fører til at vi kan være med å hjelpe til i kampen omkring verdens energiproblem. Og hva er vel bedre enn å føle at man er med på å utgjøre en forskjell?

Hun legger til at skolen dessuten ligger flott til mellom isbre, fjell og fjord.

– I hverdagen, er vi tett på naturen, og veien til energikildene er kort. Det fører til at vi drar på mange ekskusjoner.

 

 

Et tverrfaglig studium

Bachelorstudiet i fornybar energi befinner seg på Høgskulen i Sogn og Fjordane, nærmere bestemt i Sogndal.

Studiet ble opprettet i 2010, og er derfor relativt nytt.

Det som gjør dette studiet spesielt, er at det er et tverrfaglig studium med fokus på fornybar energi, forteller professor Erling Holden.

– Studentene får kunnskap fra tre fagfelt: Teknologi og miljø, økonomi og planlegging.

Bacheloren er satt sammen av emner fra Avdeling for ingeniør og naturfag og Avdeling for samfunnsfag.


 

For dem som er opptatt av energi- og miljøspørsmål

Ved å studere fornybar energi, utvikler du kompetanse innen energiteknologi, miljøkonsekvenser, økonomi og arealplanlegging.

Målgruppen er folk som er opptatt av energi- og miljøspørsmål. Det er for folk som vil ha kunnskap om de utfordringene det innebærer å skaffe fornybar energi med med minst mulig negative konsekvenser for samfunn og miljø, forklarer Holden.

Du lærer derfor også om produksjon og bruk av bioenergi, vindenergi, vannkraft og solens energi.

 

Har dere opplevd stor interesse for dette studiet?

Ja, vi har faktisk det. Det har vært mange flere søkere enn det vi hadde regnet med, og det er vi veldig glade for, sier Holden.

– Det første året var det så mange søkere at vi måtte lukke studiet for flere studenter.

For å søke ved studiet, må du ha generell studiekompetanse, og søke via samordna opptak. 

 

Flere muligheter for mastergrad

Bachlorgraden har to fordypningsretninger. De skaper grunnlag for hvilke mastergrader du senere kan velge videre.

Vi har én fordypning innen økonomi og én innen planlegging, forklarer Holden.

– Velger du en fordypning innen økonomi, kan du gå videre og ta en master ved Handelshøgskolen i Bodø eller ved Norges Handelshøyskole i Bergen, da med energi og miljø som tema.

– Velger du isteden en fordypning innen planlegging, er det flere mastere man kan velge mellom på NTNU i Trondheim og på UMB på Ås.

120 av bachelorens 180 studiepoeng er obligatoriske fag, men på tredjeåret velger du altså den fordypningen du ønsker deg.

 

 

Varierte jobbmuligheter

En viktig forutsetning for valg av studium, er mulighetene for arbeid etter endt grad. Spørsmålet er derfor innenfor hvilke områder et slikt tverrfaglig studium gir arbeid.

Siden dette er et nyopprettet studium, er vi forsåvidt spent på dette selv også, sier Holden.

– Men vi har et nært samarbeid med ulike kraftselskaper, og de har gitt uttrykk for at de er ute etter folk med denne typen kompetanse. Ferdige studenter kan altså arbeide hos energiprodusenter.

– I tillegg, kan de arbeide innenfor det offentlige, for eksempel med planarbeid eller vindkraftkonsesjoner.

I tillegg, trekker Holden frem at ferdige studenter også kan arbeide i private konsulentselskaper med konsekvensanalyser av energianlegg, og at de kan arbeide innen forskning og undervisning.


 

Er dette en kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet?

Ja, det tror jeg absolutt. Studentene kommer til å bli et viktig supplement til ingeniørene, uttaler Holden.

Også Hegg har tro på at studiet vil kunne gi henne mulighet til senere å arbeide innenfor mange ulike områder.

– Kommuner og fylkeskommuner trenger rådgivere, og jeg tror de store energiselskapene vil sette mer og mer pris på den tverrfaglige kompetansen.

– I tillegg, ser jeg det som en mulighet å undervise, siden realfags- og naturfagskompetansen gjør meg kvalifisert til å undervise i hvert fall i ungdomsskolen, om jeg tar et år med pedagogikk.

 

Har du opplevd noen negative sider ved dette studiumet?

Hegg er en del av det første kullet med studenter. Det skaper både fordeler og ulemper.

Skal jeg trekke frem ett negativt element, må det være at siden vi er det første kullet, føler vi oss i blant som prøvekaniner. Med det, mener jeg at ikke alle opplegg er like godt gjennomtenkt, innrømmer hun.

Men med et par justeringer, burde de kommende kull absolutt bli fornøyde, avslutter hun.

 

Hvor kan man studere fornybar energi?

Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sogndal)

Grad: Bachelor

Et tverrfaglig studium, med kunnskap hentet fra teknologi/miljø, økonomi og arealplanlegging

To fordypningsretninger: Økonomi og planlegging.

Etter fullført studium, kan du søke opptak på masterprogram ved NTNU i Trondheim, NHH i Bergen, Handelshøgskolen i Bodø og UMB i Ås.

 

Universitetet i Agder (Grimstad)

Grad: Bachelor

Til forskjell fra det tverrfalige studiet i Sogndal, er dette et studium innen ingeniørfaget elektro.

 

Studieprogrammet hviler på fem fagsøyler:

  • Fornybar energi og ressurser
  • Termisk energi
  • Elektrisk energi
  • Hydrogensamfunnet og materialer
  • Miljø, modellering og prosjekt