(StudentTorget.no):

Ifølge en ny internasjonal måling av høyere utdanning har Norge et av verdens beste utdanningssystemer.
 
Dette er første gang Universitetsorganisasjonen Universitas 21, som består av 23 forskningsuniversiteter, har rangert de beste nasjonale utdanningssystemene i verden. 
 
Rangeringen er basert på 20 ulike mål innen utdanningsmiljø, nasjonal og internasjonal tilknytting, resultater av utdanning og forskning, og ressurser brukt på utdanning.
 
– Inntil nylig har det vært lite interesse for de komparative kvalitetene til nasjonale utdanningssystemer rundt om i verden. Det er behov for mer innsikt og oppklaring rundt dette, sier professor Ross Williams ved Melbourne universitet til The Guardian.
 
Topp ti ser slik ut:
 
1. USA
2. Sverige
3. Canada
4. Finland
5. Danmark
6. Sveits
7. Norge
8. Australia
9. Nederland
10. Storbritannia
 
I undersøkelsen blir det konkludert med at finansiering har svært mye å si for resultatene. Tar man kun med statlig finansiering av høyere utdanning som prosent av BNP, topper Finland listen, etterfulgt av Norge og Danmark. Hvis man inkluderer privat finansiering er det USA som havner på førsteplassen, etterfulgt av  Sør-Korea, Canada og Chile. 
 
Norden får mye oppmerksomhet i studien, og i konklusjonen peker forfatterne på at Kina ville trengt 1300 universiteter i verdensklasse for å ha like god dekning per innbygger.