(StudentTorget.no):

Hele 40 prosent av dem som tar exphil som selvstudie stryker på eksamen. Og dette er bare blant dem som faktisk møter opp. 
 
Nå vil Aksel Øijord og Bent Kure ved Universitetet i Oslo lansere en nettbasert versjon kalt Flexphil, som forhåpentligvis vil trekke strykprosenten merkbart ned.
 
– Exphil er et vanskelig emne som krever mer selvstendig arbeid enn det de som går rett fra videregående skole og til selvstudier er klare for, sier universitetslektor og exphilkoordinator Aksel Øijord til Uniforum.no.
 
Flexphil forventes igangsatt som prøveordning våren 2014 og i ferdig versjon fra høsten 2014.
 
 

Vil fange oppmerksomheten til 19-åringer

 
Exphil er obligatorisk for alle som skal ta en bachelorgrad. De fleste studentene velger å følge seminarmodellen hvor de får tett oppfølging, mens om lag 1500 velger hvert semester å melde seg opp i selvstudievarianten.
 
I desember fordelte Norgesuniversitetet 10 millioner kroner på 15 prosjekter i hele landet. UiO-prosjektet Flexphil ble da tildelt 750 000 kroner til utviklingen av det IKT-baserte selvstudiumet.
 
– Hovedtanken med Flexphil, er å gi et bedre tilbud til dem som velger selvstudievarianten, forklarer Øijord.
Selv om han ikke tror strykprosenten vil bli på 2,5–3 prosent som hos seminarstudentene, håper han i det minste at den vil gå merkbart ned. Strykprosenten har allerede begynt å synke parallelt med at de ordinære exphil-forelesningene er blitt tilgjengelige på internett som podcast, noe som indikerer at en nettløsning vil kunne ha en god effekt.
 
Flexphil skal formidle læring gjennom både de ordinære lærebøkene og gjennom videoopptak av forelesninger, samtaler og diskusjoner. Det vil ikke være noen veiledning eller mulighet for faglige samtaler med lærer eller veileder underveis. De vil være like mye overlatt til seg selv som i selvstudievarianten. Forelesningene skal derimot være spesielt gjennomtenkte og forseggjorte. 
 
– Undervisningen skal være laget slik at den klarer å holde på oppmerksomheten til 19-åringer. Et eksempel kan være at et filosofisk emne presenteres gjennom en samtale mellom to forelesere eller studenter på en kafé, sier Kure til UniForum.no.
 
For å sikre en viss progresjon og for å unngå skippertak-studier legges det opp til flervalgstester underveis i semesteret. Disse må bestås for å kunne gå videre til neste emne, men vil ikke være obligatorisk for å kunne gå opp til eksamen.
 
– Vi legger ikke opp til at selvstudium skal bli normalen: Det kvalitativt beste studiet for en student er og blir seminar med personlig veiledning, tilføyer Øijord.
 

LES OGSÅ: Undervisning i verdensklasse med MOOC