(StudentTorget.no):

Både studentorganisasjoner og næringslivet i Trondheim mener byen sliter med å beholde studentene etter endt utdanning, og at dette på lang sikt vil kunne by på problemer.
 
Kim Sørenssen, daglig leder for studentorganisasjonen StudiebyEN, forteller at nyutdannede studenter blir rekruttert av nasjonale og internasjonale bedrifter allerede før de er ferdig med studiene, og mener at lokale bedrifter gjør for lite for å synliggjøre seg.
 
- Inntrykket er at det er manglende gjensidig kjennskap mellom arbeidsgiverne i regionen og studentene. På den ene siden kjenner ikke studentene regionale arbeidsmulighetene godt nok. På den andre siden kjenner ikke bedriftene godt nok til hva studentene kan tilføre dem, sier han til adressa.no
 
 

Alvorlig for Trondheim som studentby

 
Sørenssen mener at Trondheim som studieby har som oppgave å produsere jobbkandidater for hele landet, men at det er viktig å beholde en andel av kandidatene. Han mener dette er et problem som utdanningsinstitusjonene og næringslivet må løse.
 
Han ser på dette som en alvorlig situasjon for Trondheim som studentby, og for den fremtidige kompetansen ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene i området.
 
- Vi er nødt til å beholde en noe større andel av kompetansen i trondheimsregionen for å fortsatt kunne tilby like gode, eller bedre studier enn de andre studiebyene, sier han.
 
Torgeir Sølsnes, markedssjef for Næringsforeningen i Trondheim, støtter Sørenssens utspill. Han sier mange kommer til byen kun for å studere, og ikke har noen ambisjoner om å bli igjen etter studiene.
 
Også Gina Helstad, leder ved studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, er enig i dette. Hun forteller at det ikke finnes noen oversikt over hvor elevene havner etter endt eksamen. 
 
- Kommunen bruker masse penger på å utdanne og sørge for at studentene har det bra underveis som studenter, men vet ikke om de blir igjen i byen eller hvor de reiser, sier hun til adressa.no.
 
Næringsforeningen i trondheimsregionen og Trondheim kommune har gjennomført flere tiltak for å beholde kompetansen fra de lokale utdanningsinstitusjonene. Blant annet arrangeres Trøndelagsdagen den 21. januar på Rica Nidelven, hvor bedrifter fra Midt-Norge kan rekruttere og gi informasjon om muligheter direkte til studentene. I fjor hadde de et oppmøte på hele 1200 studenter.
 

LES OGSÅ: Bekymret for egne jobbmuligheter