(StudentTorget.no):

I 2011 og 2010 var det hele 19 prosent av studentene ved Universitetet i Bergen som ikke tok ett eneste studiepoeng. Til sammen utgjør dette nesten 3000 av studentmassen.
 
Dette kommer frem av tall fra Studieadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen (UiB), som studentavisen Studvest har hentet inn. 
 
Viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan, mener universitetene har som oppgave å gi et tilbud også til studenter som ikke ønsker å oppnå en grad. 
 
– Men fra myndighetenes ståsted er det ikke rom for noe annet enn å vurdere ut i fra studieprogresjon, sier han til Studvest. 
 
Det humanistiske fakultet viser seg å være verstingene, hvor tallet er oppe i hele 28 prosent. Best ut kommer fakultetene med profesjonsstudier. 
 
40 prosent av det statlige tilskuddet UiB får per student avhenger av at studentene produserer studiepoeng. Det betyr at universitetet taper store summer på studenter som ikke tar eksamen, slik finansieringsordningen er i dag.

LES OGSÅ: Her stryker flest studenter