(StudentTorget.no):

Arbeiderpartiet vil stille langt tøffere krav til fremtidens lærere, og har lagt en sekspunkts slagplan som blant annet innebærer at man må kunne det faget man underviser i.
 
Nestleder Helga Pedersen og Trond Giske ønsker å innføre flere femårige lærerutdanninger. De ønsker også å forsøke med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene, skriver VG. 
Pedersen og Giske stiller også krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakter enn fire i norsk og matematikk fra videregående skole. Dette kommer frem i forslaget til partiets nye program.
 
Arbeiderpartiet vil innføre kompetansekrav for lærere, og vil ha plikt til etter- og videreutdanning. 
 
Avbyråkratisering av læreryrket er også en av målsettingene, med mindre og enklere rapportering, bedre støttefunksjoner og bedre tid til undervisning. 
 
- Det har vært en gledelig økning i søkningen til lærerutdanningen, og yrket har blitt mer attraktivt. Nå må målet være at konkurransen om utdanningsplassene blir så sterk at du både kan velge folk som er sterke faglig og har andre kvaliteter som skal til for å bli en god lærer, sier Giske.
 

LES OGSÅ: Milliardær åpner lommeboka for å etterutdanne lærere