(StudentTorget.no):

I 2012 fikk hele 39.1 prosent av studentene karakteren A ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) på Jæren. Ytterligere 37,5 prosent av gjorde seg fortjent til en B.
 
Til sammenligning fikk 11,6 prosent av alle norske studenter karakteren A, og 26,2 prosent fikk karakteren B i 2012. 
 
 

Få, men flinke

 
Det kommer frem av tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Statistikken er basert på alle eksamenskarakterer i alle fag.
 
Rektor Dag Jørund Lønning forklarer at alle forelesere ved høyskolen er involvert i pågående forsking på bygdeutviklingsfeltet, og kan levere forskingsbasert utdanning på høyt nivå til studentene. Han er imidlertid klar over at tallene fremstår noe misvisende.
 
- Det er ikkje til å koma frå at me er ein liten og veldig spesialisert høgskule. Me har få studentar, og då blir statistikk alltid litt misvisande. For DBH tel alle eksamenar likt – anten dette gjeld ein årseksamen på 60 studiepoeng eller ein emneeksamen på 2 studiepoeng. 
 
Han mener det hadde vært mer interessant og korrekt å sammenligne avslutningskarakterar eller karakterer på bacheloroppgaver.
 
For 2012 hadde de et etterutdanningstilbud på bare 10 studiepoeng rettet mot offentleg sektor. Her var det spesielt mange flinke studenter, og de fleste hadde en høyere grad fra før. 
 
- Dette kurset trekkjer opp på statistikken, og gjer at denne blir litt skeiv. For våre ordinære bachelorkurs er tala 21,9 % A – 46,3% B – 19,5 % C – 9,75% D – 2,5% E, sier rektoren.
 
Han legger også til at HLB nok bruker langt flere eksterne sensorer enn det som er vanlig. De ser faktisk en tendens til at interne sensorer er strengere med karakterene enn de eksterne. 
 
- Med andre ord, me har få studentar, men dei me har er veldig flinke!
 
 

Gode tider

 
HLB har flere gangar blitt trekt frem i Kunnskapsdepartementet sin indikatorrapport for høyere utdanning de siste årene på grunn av god utvikling og høy kvalitet.
 
Også i 2011 hadde den private høyskolen høyest prosentandel A-er i landet. Da var det 33,3 prosent som fikk A og 44,4 prosent som fikk B.
 
- Me hadde veldig gode tal også i 2011. Resultata heng nøye saman med at me har eit fagmiljø med meir enn 80 % førstekompetanse (skyhøgt over normalen for sektoren), eit fagmiljø med brei internasjonal ekspertise på bygdeutviklingsfeltet, sier rektoren.
 
Fra neste studieår har de planer om å sette ned prisene på studiene radikalt. 
 
- Dette er mogleg grunna stabil oppdrags- og forskingsinngang, sier Lønning.


 Disse får best karakterer

 

Skole Karakter A Karakter B
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 39,1 % 37,5 %
Barratt Due Musikkinstitutt 24,4 % 36,3 %
Norges handelshøyskole    19,3 % 36,5 %
Norges musikkhøgskole
15,9 % 39,4 %
Samisk høgskole 12,8 % 42,2 %
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 6,7 % 40,0 %
Kunsthøgskolen i Oslo 11,8 %   33,9 %
Norges idrettshøgskole 12,7 % 32,9 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 8,7 %   33,7 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 13,7 % 28,6 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 12,9 % 29,35 %

Prosent av alle eksamensbesvarelser i alle fag.

Kilde: DBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OGSÅ: Her er studiene med størst frafall