(StudentTorget.no):

Statistikken tyder på at plasseringen av universiteter og høyskoler er viktig for å skaffe arbeidskraft med høyere utdanning til hele landet.
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hva den geografiske plasseringen av utdanningsinstitusjoner har å si for rekruttering til høyere utdanning, og for fordeling av høyt utdannede arbeidstakere. 
 
- Det er gledelig å se at god regional spredning av universiteter og høyskoler medvirker til å skaffe arbeidskraft med høyere utdanning til alle deler av landet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.
 
Statsråden peker på at dette er et viktig fundament for utdannings- og velferdstjenester, og for videre utvikling i næringslivet i alle landsdeler.
 
Studiestedene i Finnmark viser klart større lokal tilføring av nye høyt utdannede, enn lokal rekruttering til studiene skulle tilsi. Nord-Troms og Finnmark har også en ordning med nedskriving av studielån for å øke tilflytningen til regionen.
 
Den lokale tilføringen er også høyere fra nyutdannede med kort høyere utdanning, enn de med lang utdanning.
 

LES OGSÅ: Tvinges hjem etter utdanningen