(StudentTorget.no):

1461 av de 4867 studentene var aktive studenter som hadde for dårlig studieprogresjon.
 
Dette er den vanligste årsaken til at studenter mister studieretten. For heltidsstudenter må studieprogresjonen være på minst 30 studiepoeng i året.
 
 

Vil ikke kaste ut aktive studenter

 
Det teologiske fakultet (TF), som kun har 299 aktive studenter, hadde flest utkastelser i forhold til antall studenter. 177 studenter mistet studieretten ved TF totalt, og 40 av disse var fortsatt aktive studenter, viser sammenstillingen som Universitetet i Oslo har gjort for Universitas.  
 
Dekan Trygve Wyller, ved Det teologiske fakultet mener de fleste av studentene som faller fra aldri har vært reelle studenter, og at de derfor har fjernet en del av disse fra listene. Han presiserer at fakultetet ikke ønsker å stenge ute de som er aktive studenter.
 
– Vi ønsket en relativt liberal praksis, men vi ser nå at det ikke lar seg gjøre med dagens krav til gjennomføring, sier Dekanen.
 
Det var flest aktive studenter som ble kastet ut fra Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (MN), hvor hele 15 prosent av studentene mistet studieretten. Dekan Morten Dæhlen tror forklaringen på dette er at flere studenter går ut i arbeidslivet før de har fullført studiene. 
 
Ved Det odontologiske fakultet var det kun ti studenter mistet studieretten i fjor, færrest av alle fakultetene ved UiO. Dekan Pål Barkvoll er ikke forbauset over de positive tallene. 
 
– Det er ikke overraskende. Hvis vi ser på læringsmiljøundersøkelsen som var i sommer, så toppet odontologi på trivsel, og i hvor stor grad studentene følte seg som en del av fagmiljøet, sier han til Universitas. 
 

LES OGSÅ: Her stryker flest studenter