(StudentTorget.no):

I det nye forslaget til partiprogram åpner Arbeiderpartiet for å belønne høyskoler og universiteter med lavt frafall - og straffe de som har høye frafallstall.
 
De legger også frem forslag om å innføre intervjuer som en del av opptaksprosessen til lærerstudiene.
 
- (…) det er et stort frafall på ingeniør- og lærerutdanningen, og det må vi gjøre noe med. Vi har ikke råd til å ha tomme studieplasser på disse studiene. Vi trenger alle disse menneskene. Vi betaler tross alt penger for at disse skal få undervisning, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne, Marianne Aasen til Aftenposten
 
 

Komplekst problem

 
Aasen mener det høye frafallet er et stort problem som må tas på alvor. Hun tror skolene vil motiveres av å bli belønnet for å holde frafallstallene lave.
 
- Når man fordeler nye studieplasser, kan de gå til dem med lite frafall. Da kan man også risikere at de med høyt frafall ikke får nye studieplasser. Jeg sier ikke at vi skal ha en slik ordning, men det er noe man kan diskutere, sier Marianne Aasen.
 
Hilde Harnæs er leder for Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun mener frafall har mange årsaker, og tror ikke at straff og belønning er løsningen på problemet.
 
- Jeg vil advare mot enkle løsninger på et komplekst problem. Man står jo allerede til rette for de studieplassene man har finansiering for, så dette blir å slå inn åpne dører. Vi må sørge for at tiltak er kunnskapsbaserte og at vi setter inn tiltak der de virker, sier hun.
 
Ved HiOA tar de med overlegg inn for mange studenter hvert år for å sikre at de ikke har ubrukte studieplasser. 
 
- Vi prøver etter beste evne å treffe med den overbookingen, men må også passe på at den overbookingen – at det blir trangt i begynnelsen – ikke blir en årsak til frafall, sier hun til Aftenposten.
 
Det endelige partiprogrammet vil fastsettes på Arbeiderpartiets landsmøte i april.
 

LES OGSÅ: Studiene med størst frafall

LES OGSÅ: Vil ha mer penger for å redusere frafall