(StudentTorget.no):

I år var det om lag 1400 flere søkere til Samordna Opptak enn i 2012, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent.
 
- Vi ser at det fortsatt er stor interesse for høyere utdanning, og at de rekordhøye tallene fra i fjor holder seg, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak i en pressemelding.
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at økningen i antall studenter gjør at utdanningsinstitusjonene ikke har kapasitet til å opprettholde kvaliteten på utdanningene om de ikke får tildelt flere midler fra regjeringen. 
 
- Når det stadig blir flere studenter uten at regjeringen følger opp med midler til nye bygg, større forelesningssaler og tilstrekkelig med lesesalsplasser, vil dette gå ut over kvaliteten i høyere utdanning, sier André Almås Christiansen, nestleder i NSO i en pressemelding.
 

 

ETTERLYSER MIDLER: Nestleder i NSO, André Almås Christiansen, mener den store økningen i antall studenter kan føre til at kvaliteten på høyere utdanning blir dårligere. (Foto: NSO)

 

 

Frykter dårligere kvalitet på utdanning

Ved fjorårets opptak fikk 79 404 søkere tilbud om studieplass, noe som var hele 4878 mer enn i 2011. Samtidig ble det ikke bevilget vesentlig mer penger til nye bygg eller infrastruktur.  
 
- I størrelse tilsvarte fjorårets økning det antallet studenter som i dag går på hele Universitet for Miljø- og biovitenskap. Det sier seg selv at det ikke er plass til så mange studenter i eksisterende bygningsmasse, poengterer han. 
 
Tall fra SSB (2011) viser at 41 prosent av studentene ikke har fullført en grad etter ti år. NSO er bekymret for at regjeringen ikke vil følge opp økningen i antall studenter med nødvendige midler for å sikre god utdanningskvalitet og forebygge frafall.  
 
- Enda flere studenter gir ikke bare plassmangel, NSO er også bekymret for at studentene ikke vil få den oppfølgingen og veiledningen de trenger underveis i studiet, sier Almås Christiansen.  
 
Av utdanningsområder og utdanningstyper med omkring 1000 studieplasser eller mer, er økningen størst for 5-årig integrert lærerutdanning (+15 %) og pedagogiske fag (+10 %), mens det er størst nedgang for barnehagelærerutdanning en (-18 %). 
 
Innen de ulike lærerutdanningene har grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn en økning på 6 prosent, mens grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn har en nedgang på 5 prosent. 
 
Søkingen til økonomisk-administrative fag, 3-årig ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning har alle økt med 7-8 %, mens søkingen til sykepleierutdanning har økt med 6 %.  
 

LES OGSÅ: Vil utvide «Y-veien» for å få flere søkere til høyere utdanning