(StudentTorget.no): 

I følge den nye tilstandsrapporten for høyere utdanning er den totale andelen studenter med innvandrerbakgrunn i Norge på om lag 11 prosent. 8,5 prosent av disse har bakgrunn fra ikke-vestlige land.
 
Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås har 16,3 prosent av studentmassen bakgrunn fra andre land enn EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Dette er en høyere andel enn studentmassen ved både Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus
 
- Det er nok fordi vi har mange relevante studier for internasjonale studenter, sier rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB til Aftenposten.
 
UMB tilbyr mange studiemuligheter innen naturvitenskapelige og tekniske fag, som også er mest populære blant de utenlandske studentene. For ti år siden var det humanistiske og estetiske fag som lå på topp.
 
Mye av årsaken kan også være at flere av studieprogrammene ved UMB, og særlig masterprogrammene, også har undervisning på engelsk. 
 
Totalt har UMB studenter fra om lag hundre ulike land, og de fleste kommer fra Nepal, Tanzania, Uganda, Etiopia og Pakistan. Det kommer også stadig flere fra Europa.
 
Høgskolen i Nesna, Norges idrettshøgskole og Norges veterinærhøgskole har den laveste andelen internasjonale studenter, med om lag to prosent av studentmassen.
 

LES OGSÅ: 4 av 5 internasjonale studenter drar hjem

LES OGSÅ: Internasjonale studenter tvinges hjem etter endt utdanning