(StudentTorget.no): 

Som StudentTorget skrev i forrige uke, fullførte samtlige av de 34 studentene ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) på normert tid. Til sammenligning er studiefrafallet i Norge dobbelt så høyt som i Danmark, og langt under gjennomsnittet for resten av OECD-landene. 
 
Nå utmerker FIH seg igjen, ved at de har rekordøkning i antall søkere til sine ingeniørutdanninger sammenlignet med i fjor. I 2012 mottok de 148 søknader, og i år har de fått inn 250 søknader til sine 40 studieplasser. 
 
– Fra søkermassen skal vi velge ut de 40 personene som er best skikket til å studere ved Forsvarets ingeniørhøyskole, sier generalmajor Roar Sundseth, som er sjef for Cyberforsvaret i en pressemelding.
 
FIH utdanner ingeniører i telematikk og data, noe som er en vesentlig investering for Forsvaret. Prislappen for hver av studentene som fullfører graden ligger på 1,5 million kroner. 
 
– Derfor ønsker vi et bredest mulig seleksjonsgrunnlag for å sikre oss de beste kandidatene til skolen, sier generalmajor Sundseth.
 
– Etableringen av Cyberforsvaret i 2012 signaliserer også et fokus og en prioritering i Forsvaret og i det norske samfunnet som mange ønsker å være en del av.
 
Det er søkernes fysiske form, psykiske skikkethet, lederskapsevner og ingeniørferdigheter som vurderes når de plukker ut dem som er best egnet til  å bli utdannet kombinert ingeniør, leder og soldat.