Hele 86 prosent av ingeniørstudentene i Norge mener jobbmulighetene deres er gode eller svært gode, viser en undersøkelse fra Evidente utført på oppdrag for bemanningsselskapet Adecco.

Til sammenligning svarte 20 prosent av studenter innen samfunnsvitenskapelige fag at de anså mulighetene som dårlige eller svært dårlige.

Tall fra NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) viser at studentene har god grunn til å være optimister.

– Hele 73,6 prosent av nyutdannede ingeniører sommeren 2012 hadde skaffet seg jobb allerede før endt utdanning, opp fra 66,9 prosent i 2012 og 63,1 prosent i 2011. Et år etter endt utdanning var hele 92,4 prosent i en relevant jobb et år etter studiet, sier Jan Johnsrud, informasjonssjef i NITO i en pressemelding.

I år var det en økning på 7,4 prosent fra 2012 i antall søkere til høyere teknisk utdanning, og karakterkravene for å komme inn på tunge teknologifag ved NTNU ligger fortsatt i det absolutt øverste siktet.

NITOs undersøkelse viser også at blant deres 73 000 medlemmer er kun 0,66 prosent som er arbeidsledige. Til tross for en generell lav ledighet i Norge er dette fortsatt godt under den nasjonale ledigheten på 3,3 prosent.

– I følge Nav mangler Norge nå rundt 4600 ingeniører og IKT-folk, og i en undersøkelse gjort for oss svarer 71 prosent av norske arbeidsgivere at det er vanskelig å skaffe ingeniører, mot 67 prosent i 2012. 77 prosent tror også at det vil bli vanskelig den kommende 3-årsperioden, sier Johnsrud.

Direktør i Ingeniør Compagniet, Steinar Spydevold, kan langt på vei bekrefte Johnsruds observasjoner.

– Etterspørselen etter ingeniører er generelt høy i Norge, med olje-og gassnæringen som den store aktøren, sier han.

Også ingeniørområder som energi innen vannkraft, bygg og samferdsel vil alle være næringer og bransjer som har behov for flere ingeniører i Norge i dag.

– Vi opplever at etterspørselen etter ingeniører versus sivilingeniører er rundt 70/30. Hos enkelte mindre aktører kan det være vanskelig å få aksept for en sivilingeniørs lønnskrav om ikke stillingen spesifikt krever denne kompetansen, men hos de store og mer profesjonelle bedriftene er dette sjeldent et problem, sier Spydevold.