(StudentTorget.no): 

Studenter ved flere av de norske fagskolene har ikke gode nok rettigheter dersom de blir syke i løpet av studiene, eller dersom skolen ikke holder det den lover.
Dette kommer frem av Forbrukerombudets gjennomgang av studiekontraktene til en rekke private, kreative fagskoler. 
 
– Kreative fagskoler er populære utdanninger. Mange unge velger å betale svært høye studieavgifter ved private skoler, fordi de ikke kommer gjennom nåløyet til de offentlige skolene. Da er det ekstra viktig at rettighetene til disse studentene ivaretas, sier forbrukerombud Gry Nergård til forbrukerombudet.no.
 
Forbrukerombudet fant flere mangler ved kontraktene til Kunstskolen i Bergen, Einar Granum Kunstfagskole, Musikkteaterhøyskolen og Bårdar Akademiet. Alle disse har alle blitt godkjent av NOKUT i løpet av de siste årene. NOKUT er et statlig uavhengig organ som står for evaluering, akkreditering og godkjenning av utdanningsinstitusjoner og studietilbud.
 
Det er spesielt studentenes rettigheter ved sykdom eller andre uforutsette, personlige hendelser som er for dårlige.
 
– Når en student blir syk, eller andre uforutsette hendelser gjør at studenten ikke får gjennomført studiet, skal han eller hun kun betale for mottatt undervisning. Ved enkelte av skolene vi har kontrollert må elevene betale for hele skoleåret. Det mener vi er urimelig, sier Nergård.
 
Studentenes rettigheter er også altfor dårlig ivaretatt dersom skolen ikke holder det den lover, for eksempel ved ikke å tilby fag som er annonsert eller kutte ned på undervisningstimer.
 
Forbrukerombudet har sendt brev til skolene som er undersøkt, med en frist på tre uker til å svare. Nye kontrakter må være på plass innen neste semesterstart.
 

LES OGSÅ: Oppfordrer til å sjekke studiekontraktene i utlandet